DĄBROWSKI Franciszek (1895-?) legionista

Urodził się 7 VIII 1895 r. w Przedborzu. Jego ojciec, szewc Jan w wieku 25 lat poślubił 29 VIII 1886 r. 30-letnią Bronisławę z Zawiszów (1856-1913). Franciszek ochrzczony został w przedborskim kościele 4 IX 1895 r.  Miał braci: Ignacego lub Władysława (1886-?), Andrzeja (1888-?), Jana (1890-?) i Edwarda (1897-?).

Został zwerbowany i przyjęty do Legionów Polskich w dniu 21 IV 1916 r. przez komisariat Centralnego Biura Werbunkowego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Wojskowego w Piotrkowie. Był wówczas kawalerem i legitymował się wykształceniem na poziomie 3 klasy seminarium nauczycielskiego. To oznacza, że czyli wcześniej ukończył gimnazjum. Pracował jako pomocnik kancelaryjny bez określenia miejsca pracy.

Innych wiadomości o nim brak.

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek, Słownik Legionistów Polskich 1914-1918, http://www.rodzinastrychalskich.pl/

Wojciech Zawadzki