MICHALSKA Eleonora (1896-1931) nauczycielka

Urodziła się 31 XII 1896 r. w Przedborzu w rodzinie Antoniego Dominika Sokalskiego (7 V 1854 – 17 IV 1923) i Franciszki z Cudzińskich (1863-1946). Miała dwóch braci: Ludwika (1881-1948) nauczyciela, sekretarza  Starostwa w Końskich (tam pochowany, mąż Zofii Kosińskiej) i (zob.) Stanisława Leopolda (1883-?) organistę, zaginionego w USA oraz siostrę Kazimierę (1890 Przedbórz – 1949 Przedbórz) żonę kierownika szkoły (zob.) Ludwika Tomczyńskiego.

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Radomiu podjęła pracę w szkole powszechnej w Przedborzu. W wieku 24 lat, 5 II 1921 r. poślubiła sekretarza Sądu Grodzkiego Przedborzu, 27-letniego Stanisława Michalskiego urodzonego 13 XI 1893 r. w Zwoleniu w rodzinie Józefa i Julianny z Sułkowskich.

W Przedborzu urodziła w 1922 r. córkę Stanisławę i w 1927 r. syna Włodzimierza.  

Po długiej chorobie zmarła 4 III 1931 r. w Przedborzu. W tym okresie jej mąż pracował jako komornik sądowy w Ożarowie.

W nekrologu w „Głosie Przedborza” podano jej wiek 33 lata i zanotowano:

Pogrzeb odbył się przy bardzo licznym udziale mieszkańców miasta i asyście kilku księży. Zmarła cieszyła się powszechnym szacunkiem i sympatią.

Spoczywa w grobowcu rodziny Sokalskich.

Po śmierci żony, Stanisław Michalski wraz z dziećmi przeniósł się do Opatowa. Był komornikiem tamtejszego Sądu Grodzkiego. Mieszkali przy ul. Kilińskiego 12, tel. 80. W 1947 r. w Ostrowcu Św. ponownie się ożenił. Jego córka Stanisława z mężem Kazimierzem Cybulskim w latach wojny należeli w Opatowie do Armii Krajowej. Aktualnie mieszka w Łodzi. Syn Włodzimierz był adwokatem w Starachowicach i tam zmarł w 2002 r. Stanisław Michalski zmarł 25 X 1958 r. w Ostrowcu Św. Pochowany jest razem ze swoim wnukiem, adwokatem  Piotrem Michalskim(1958-1998). 

Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej, mnps w zbiorach autora, „Głos Przedborza” nr 2, 15 IX 1931 r., informacje i fotografia Barbary Wicik.

Barbara Wicik

Wojciech Zawadzki