GRABOWSKI Stefan (1863-1939) właściciel majątku Rączki, prawnik,  działacz społeczny Urodził się w 16 IX 1863 r. Wieluniu, jako syn (zob.) Alfonsa Mariana ówczesnego lekarza powiatu wieluńskiego, późniejszego lekarza m. Przedborza, właściciela dóbr Rączki i...

Więcej