GUTMAN Aleksander (1896-1925) legionista

Urodził się w 1896 r. w Przedborzu. W VIII 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich. Zmarł w V 1925 r. w Krakowie. Danych na temat jego służby legionowej nie udało się potwierdzić w żadnym znanym źródle podobnie zresztą, jak wielu innych przypadków.

Autor Marek Gałęzowski umieścił jego nazwisko w swojej pracy, na liście zawierającej 78 nazwisk „Legionistów wymienionych wyłącznie w jednej publikacji.”    

Marek Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010 tam odwołanie [do:] Jednodniówka grupy Żydów-legionistów poświęcona aktualnym sprawom uczestników walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice 1938, s. 15 [oraz:] Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, Lwów 1939, wyd. 2 (reprint), Warszawa 2002, s. 259. 

Wojciech Zawadzki