przedborz01aABRAMSOHN (Abramson) Szlojme – inicjator edycji znaczków przedborskiej poczty miejskiej w latach 1917-1919

Jego ojciec Michał, kupiec, był właścicielem budynku koszarowego po wojsku rosyjskim (na wysokości obecnego parku) przy ul. Trytwa. Tam także mieszkał z rodziną i prowadził kino. W 1918 r. był także zastępcą radnego i to on na posiedzeniu Rady Miejskiej 16 I 1918 r., z pewnością w porozumieniu z synem, zgłosił projekt: wypuszczenia pocztowych miejskich znaczków pamiątkowych (…) z zaznaczeniem, że za wypuszczenie takowych Kasa Miejska może otrzymać 300 koron miesięcznie, czyli za wypuszczenie przez trzy miesiące otrzyma z góry 900 koron od zainteresowanego Abramsohna.

Szlojme obracał się w kręgach warszawskich filatelistów i zapewne stamtąd wziął pomysł wydania znaczków w Przedborzu. „Dobrym radom” Abramsohna i jeszcze jakiegoś innego handlarza znaczków pocztowych uległ ówczesny kierownik austriackiej poczty polowej II klasy w Przedborzu (zob.:) Piotr Franczak. Abramsohn najprawdopodobniej także i sfinansował owe przedsięwzięcie. Znaczki drukowano w Piotrkowie Trybunalskim w Zakładzie Adolfa Pańskiego.

Podobnie jak w Warszawie, na pierwszym znaczku poczty przedborskiej, umieszczono polskiego orła, jednak zdecydowanie bardziej urodziwego. Było to wielkie wydarzenie także patriotyczne, bowiem trwała jeszcze I wojna światowa i nie było żadnej pewności, czy po zaborach, odrodzi się Państwo Polskie. W okresie 18 XII 1917 – 27 VII 1918 r. wyemitowano pięć serii znaczków, obejmujących ogółem 18 wartości. Na dalszych znaczkach  ukazano widoki Przedborza wg zdjęć fotograficznych wykonanych przez miejscowego fotografa (zob.) Szmula Helfanda.

Wg niesprawdzonych danych, Szlojme na kombinacjach filatelistycznych dorobił się znaczącej fortuny. Po ówczesnym Przedborzu, wg Z.W. Lipińskiego krążyły wieści jakoby Szloma koszami wywoził znaczki z Przedborza.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb., akta m. Przedborza, protokół Rady Miejskiej z 16 I 1918 r.; Wspomnienia J. Zielińskiej, mnps.; M. Duński, Przedbórz, poczta miejska w l. 1917-1918, Bytom 1961; materiały autora.

Wojciech Zawadzki