Autor: Paweł Zięba

KAZUBSKI Antoni

KAZUBSKI Antoni (1804–1876) karmelita bosy, ojciec Julian od Trójcy Świętej, przeor klasztoru w Czernej Przyszedł na świat 28 V 1804 r. w Przedborzu. Był czwartym dzieckiem Jana i Franciszki z domu Świątkowska. Ochrzcił go...

Więcej

TWAR Mikołaj

TWAR Mikołaj królewski błazen, mieszkaniec przedborskiego zamku Dokładne daty urodzin i śmierci Mikołaja Twara nie są znane. W przybliżeniu należy przyjąć, że żył w pierwszej połowie XV wieku. Niewiele wiadomo też o samym jego...

Więcej

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO (ok. 1362 – 1434) wielki książę litewski, król Polski Urodził się ze związku Olgierda (między 1296 a 1304-1377) wielkiego księcia litewskiego z dynastii Giedymina i jego żony Julianny (ok. 1320-1392) córki...

Więcej

BOLESŁAW V WSTYDLIWY

BOLESŁAW V WSTYDLIWY (1226 – 1279) książę sandomierski i krakowski, fundator przedborskiego kościoła Był jednym z pierwszych książąt piastowskich, którego pobyt w Przedborzu potwierdzają dokumenty. Urodził się 21 VI 1226 r. w Starym Korczynie,...

Więcej

KUŚMIERSKA Felicja

KUŚMIERSKA Felicja z domu Grotowska (1874–po 1934) członkini PPS i KPRP ps. „Ciotka”, „Matuś”, „Leda”, „Leona” Urodziła się 2 V 1874 r. w lewobrzeżnej części Przedborza – Widomie. Była pierwszym dzieckiem Józefa Grotowskiego (1852-?)...

Więcej