Autor: Wojciech Zawadzki

Skóra czy Skura?

Jak naprawdę nazywał się słynny por. „Robotnik”, bohaterski oficer Armii Krajowej, 9-krotnie ranny, znany choćby ze słynnego zamachu na radomszczańskich gestapowców, niejednokrotnie przywoływany na łamach „Gazety Radomszczańskiej”? W literaturze historycznej i publicystyce jawi się jako por. Skoczyński albo por. Skóra-Skoczyński....

Więcej

Kucie koni (Stefan Symonides)

Przyjaźń człowieka z koniem jest pewnie znacznie starsza niż wynalazek koła, a już na pewno od umiejętności wytapiania żelaza. To jednak intelekt człowieka twórczo wykorzystał koło do zbudowania środka transportu i siłę konia do jego uruchomienia. Z czasem to też człowiek wymyślił żelazne podkowy...

Więcej

KARWOWSKI Florian Bronisław

KARWOWSKI Florian Bronisław (1895-1941?) kapitan saperów Urodził się 23 VII 1895 r. w Przedborzu, w rodzinie Wawrzyńca i Zofii z Żerańskich. Rodzina wywodziła się z Mazowsza. Nie udało się ustalić, czym Karwowscy zajmowali się w Przedborzu. Wg Roczników Oficerskich został zweryfikowany jako kapitan...

Więcej