Autor: Wojciech Zawadzki

Przedborskie opowieści, czyli „Franku nie zabieraj nam dzwonów”

Przedborskie opowieści, czyli „Franku nie zabieraj nam dzwonów”            Dramatyzm wydarzeń wojennych, szczególnie w opowieściach ludowych przybiera niekiedy groteskowe kształty. Tak oto faszysta, gubernator Hans Frank, którego Międzynarodowy Trybunał skazał na śmierć za rozliczne zbrodnie na narodzie polskim,...

Więcej

SZYMAŃSKI Leon

SZYMAŃSKI Leon ( ok. 1920 – 16 I 1944) żołnierz AK Prawdopodobnie miał lat 24 i utrzymywał się z pracy fizycznej. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką w grudniu 1943 r. w Przedborzu na skutek donosu. Wiele wskazuje, iż sprawcą był konfident żandarmerii volksdeutsch Mieczysław...

Więcej

Facile dictu… czyli zbiór przysłów łacińskich (zob.) prof. Aleksandra Manczarskiego

Facile dictu, sed difficile factu  – Łatwo jest powiedzieć, ale trudno zrobić Zbiór przysłów łacińskich prof. Aleksandra Manczarskiego, pamiątkę (zob.) po Stefanie Nierackim – życzliwie udostępniła Weronika Michalec.

Więcej

Uroczystość Polskiego Czerwonego Krzyża, ok. 1928 r.

Obie fotografie pochodzą ze zbioru mojej Mamy, śp. Heleny z Duńskich-Zawadzkiej. Niestety nie zostały opatrzone datą ani opisem tej uroczystości. Nieznany jest też autor fotografii. Moja Mama – na fot. 1 wykonanej na skrzyżowaniu ul. Mostowej i Koneckiej na tle domu Turnów – stoi w pierwszym...

Więcej

LO Przedbórz – matura 1951 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Licealnego w Przedborzu Klasa maturalna 1951 r. Fot. – kwiecień 1951 r.   Rząd I najwyższy, od lewej: Struzik  (Huta Drewniana) Andrzej Peszyński (z terenów wsch.) Longin Trepczyński  (z terenów wsch.) Tadek Szopa (Bąkowa Góra) Sztochel (brak na tym egz....

Więcej