Autor: Wojciech Zawadzki

SULNICKI Bonawentura Józef

SULNICKI Bonawentura Józef ( 1786 – 1861) pisarz magistracki Urodził się zapewne w Przedborzu w rodzinie Ignacego („od kilku lat” ekonoma u starosty przedborskiego Piotra Nałęcz-Małachowskiego) i Franciszki. Jego ojciec w trakcie lustracji królewskiej 1789 r. zaprzysięgał dokumenty złożone przez...

Więcej

STRADEL Piotr

STRADEL Piotr (1843 lub 1849-1936) powstaniec 1863 r. Piotr Stradeł urodził się w Przedborzu w 1849 r., syn szewca Jana i Heleny z Iżowskich (córki kupca Walentego i Teresy z Wyciskiewiczów, ur. w Nosalewicach w 1810 r., primo voto Kowalska, wdowa). Pochodził z rzemieślniczej rodziny zapewne...

Więcej

NIEZNANI POWSTAŃCY 1863 r.

NIEZNANI POWSTAŃCY 1863 r. Szacuje się, że w Przedborzu i okolicy w powstaniu narodowym 1863/64 r. poległo około 100 powstańców. Z uwagi na represje rosyjskie przestrzegano by informacje o śmierci, jak i pochówku poległego powstańca były zachowane w tajemnicy zarówno w odniesieniu do poległego, świadków oraz uczestników pogrzebu. W okolicznych...

Więcej

NIZIOŁOMSKI Czesław Feliks

NIZIOŁOMSKI Czesław Feliks (1818-?) podrewizor dochodów skarbowych tabacznych Urodził się 18 VII 1818 r. we wsi Wólka Kozłowska, parafii Postoliska na Mazowszu, w szlacheckiej rodzinie Wawrzyńca i Marcjanny z Fijałkowskich. Jego rodzice pobrali się 15 I 1817 r. w Mokrejwsi w tejże samej parafii – Wawrzyniec,...

Więcej

CZARNOWSKI Walenty

CZARNOWSKI Walenty (1798-1872) burmistrz Urodził się w Niegodowie koło Gostynina w województwie mazowieckim, w rodzinie Ignacego i Gertrudy z Lasockich. Przybywając do Przedborza, zajmował już wysoką urzędniczą rangę sekretarza kolegialnego.  Stanowisko burmistrza miasta Przedborza objął po odchodzącym na emeryturę burmistrzu (zob.) Franciszku...

Więcej