Autor: Wojciech Zawadzki

PRZEDBORSKI Berek

PRZEDBORSKI Berek (1878-1942?) kamasznik Przedstawiciel żydowskiego rodu (zob.) Przedborskich zamieszkałych w swoim rodzinnym mieście od wielu wieków. Nazwisko „Przedborski” zostało przyjęte w II poł. XVIII w. Przedstawiciele rodu jeszcze w XVIII w. rozeszli się po kraju, zasiedlając m.in. Warszawę, Łódź,...

Więcej

KOŁAKOWSKI Roman

KOŁAKOWSKI Roman (1906-1968) aptekarz Pochodził z rodziny ziemiańskiej osiadłej w Korabiewicach niedaleko Warszawy. Jego rodzice Franciszek i Teofila z Kłoczewiaków doczekali się dziewięciorga potomstwa, lecz wiek niemowlęcy przeżyło sześcioro. Rodzeństwo Romana (ur. 28 II 1906 r. Ruda Guzowska obecnie: Żyrardów) –...

Więcej

ALEKSANDROWICZ Wojciech

ALEKSANDROWICZ Wojciech (1900-1993) żołnierz wojny polsko-sowieckiej i Armii Krajowej Urodził się 15 IV 1900 r. we wsi Korytno, gmina Masłowice w rodzinie rolniczej Antoniego i Marii z Patków. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Masłowicach w 1913 r., wyjechał w celu nauki zawodu szewca do Warszawy. Uczęszczał tam...

Więcej

FIRKOWSKA Stefania Józefa

FIRKOWSKA Stefania Józefa (1925-1946?) żołnierz NSZ/AK Urodziła się 20 IX 1925 r. w Końskich w rodzinie szewca Jana (24 XII 1873 – 25 III 1953) i Marianny z Majsterków (13 II 1885 – 25 XI 1974). Wg tradycji korzenie rodzinne Firkowskich wywodzą się ze wschodu, z Karaimów...

Więcej

ROTOCKI Leopold Ignacy

ROTOCKI Leopold Ignacy (1893-1960) doktor medycyny, kapitan WP Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej używającej nazwiska Rosenberg. Urodził się 1 XII 1893 r. W 1918 r. jako student medycyny wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego. Naczelny Wódz Józef Piłsudski dekretem nr 803...

Więcej