Autor: Wojciech Zawadzki

WENTZEL Antoni

WENTZEL Antoni (ok. 1794 – po 1854) lekarz medycyny Właściwie nazywał się Antoni Wentzel Frytze. Do akt stanu cywilnego niemal każdorazowo podawał różną liczbę swoich lat. Wynika z nich, jakoby urodził się w 1794, 1795 albo 1796 r. Tę...

Więcej

TRYJARSKI Eugeniusz

TRYJARSKI Eugeniusz (1871-1944) lekarz otolaryngolog Urodził się 25 XII 1871 r. w Przedborzu w rodzinie lekarza Antoniego (syn Stanisława i Kunegundy Wołowicz) i Wiktorii Kunegundy z Nowickich. Rodzice pobrali się w przedborskim kościele 28 VI 1869 r. Jego ojciec jako młody lekarz prowadził praktykę...

Więcej

PRUSINOWSKI Feliks

PRUSINOWSKI Feliks (po 1833 – 1916) magister farmacji Syn (zob.) przedborskiego aptekarza Jana i Agnieszki z Wolniewiczów. Po ukończeniu studiów na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim wrócił do Przedborza i pracował w aptece ojca, który był już w podeszłym wieku. Ożenił się z Matyldą Karoliną Heinrich, z którą...

Więcej

ESTERKA

ESTERKA legendarna kochanka króla Kazimierza Wielkiego Miejscowe podanie łączy liczne wizyty (zob.) króla Kazimierza III Wielkiego na przedborskim zamku z odwiedzinami pięknej Żydówki o imieniu Esterka. Król budując liczne zamki potrzebował o wiele większego skarbca niż ten osiągany...

Więcej

MROZOWSKI Szczepan

MROZOWSKI Szczepan (1779-1851) proboszcz Wcześniej od 1813 r., był proboszczem parafii pw. św. Marcina w Połańcu. Zetknął się tam z ówczesnym burmistrzem Połańca a późniejszym ekspedytorem poczt i także burmistrzem m. Przedborza (zob.) Antonim Widulińskim. Ks. Mrozowski przybył do Przedborza już po śmierci Widulińskiego. Parafię...

Więcej