Autor: Wojciech Zawadzki

ESTERKA

ESTERKA legendarna kochanka króla Kazimierza Wielkiego Miejscowe podanie łączy liczne wizyty (zob.) króla Kazimierza III Wielkiego na przedborskim zamku z odwiedzinami pięknej Żydówki o imieniu Esterka. Król budując liczne zamki potrzebował o wiele większego skarbca niż ten osiągany...

Więcej

MROZOWSKI Szczepan

MROZOWSKI Szczepan (1779-1851) proboszcz Wcześniej od 1813 r., był proboszczem parafii pw. św. Marcina w Połańcu. Zetknął się tam z ówczesnym burmistrzem Połańca a późniejszym ekspedytorem poczt i także burmistrzem m. Przedborza (zob.) Antonim Widulińskim. Ks. Mrozowski przybył do Przedborza już po śmierci Widulińskiego. Parafię...

Więcej

WIERUCKI Walenty

WIERUCKI Walenty (1836-1864) powstaniec Był synem Kazimierza i Seweryny z Dogowskich (Dogorskich?). W l. 1857-1863 był ekspedytorem poczt w Rogowie pomiędzy Łodzią a Rawą Mazowiecką. Wiadomo, iż przystąpił do powstania 1863 r. Został wykreślony 16 VII tr. z listy urzędników pocztowych z powodu samowolnego...

Więcej

TOMCZYŃSKI Stanisław

TOMCZYŃSKI Stanisław Kazimierz (1893-1951) ksiądz Przedborzanin, syn organisty (zob.) Władysława Piotra i Barbary Janickiej. Jego bratem był m.in. (zob.) Ludwik Wiktor Tomczyński, nauczyciel. Zachowało się kilka wzmianek o jego drodze kapłańskiej. Pierwszą mszę św. odprawił w przedborskim kościele 13 VIII...

Więcej

OSICKI Henryk

OSICKI Henryk (1923-1949) partyzant AK/KWP Urodził się 28 III 1923 r. w Przedborzu, w rodzinie murarza Jana i Anieli z Chudych. Zamieszkiwał z rodzicami przy ul. Trytwa 5. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej. Partyzant pod pseudonimem „Przepiórka” w 1. kompanii oddziału Armii Krajowej „Burzy” –...

Więcej