Autor: Wojciech Zawadzki

DZIUBA Władysław

DZIUBA Władysław (? – 1919) Obrońca Ojczyzny Pochodził ze wsi Zuzowy, gmina Przedbórz. W 1918 r. został powołany do Wojska Polskiego i wcielony do 2. Pułku Piechoty Legionów; szeregowy. W szeregach pułku uczestniczył w walkach o Niepodległość i Granice Państwa Polskiego na froncie litewsko-białoruskim....

Więcej

DUŃSKI Marian Józef

DUŃSKI Marian Józef (1905 – 1976) pracownik kolejowy, filatelista, popularyzator znaczków polskich w prasie polskiej i zagranicznej Urodził się 23 IX 1905 r. w Przedborzu. Jego ojciec Edmund, miał 6-ro rodzeństwa: braci: Juliana, Józefa Ignacego, Aleksego i Franciszka, oraz siostrę...

Więcej

DOBSKI Walenty

DOBSKI Walenty (1873-1918) woźnica Syn Adama i Marianny z Jeżewskich. Posiadał gospodarstwo rolne. Przewoził także wozem konnym przesyłki pocztowe pomiędzy Przedborzem a Końskimi. Został zamordowany 23 VI 1918 r. ok. godziny 11-ej na drodze z Przedborza do Końskich w lesie, pomiędzy Przyłankami...

Więcej

CUDZIŃSKI Kazimierz

CUDZIŃSKI Kazimierz (1887-1921) doktor medycyny, naczelny lekarz 43. Pułku Strzelców Kresowych Pochodził z rodziny od dawna osiadłej w Przedborzu, syn Franciszka Marcina i Walerii z Mieszalskich, wnuk Antoniego i Apolonii z Wydrychiewiczów. Jego brat, (zob.) ks. Aleksy Cudziński (1881-1966) był proboszczem w Rzejowicach....

Więcej

CHUDY Władysław s. Jana

CHUDY Władysław (1904-1981) nauczyciel, porucznik rezerwy WP, organizator i dowódca przedborskiej konspiracji SZP-ZWZ-AK ps. „Cichy”, „Kamień” Urodził się 8 V 1904 r. w Skotnikach, pow. Końskie. Także tam ukończył szkołę podstawową. Miał 14 lat, gdy zmarł mu ojciec Jan, a rok...

Więcej