Autor: Wojciech Zawadzki

KIERKUŚ Jan

KIERKUŚ Jan (1887-1941) burmistrz m. Przedborza w l. 1925-1930 Urodził się 3 V 1887 r. w Końskich w rodzinie Antoniego i Katrzyny z d. Sobczyk. Nie ma pewności, ale prawdopodobnie zdobył kwalifikacje nauczycielskie – świadczy o tym zachowane pismo z 1909 r. o odwołaniu wcześniejszej, przyznanej mu...

Więcej

KAMIŃSKI Juda Juliusz

KAMIŃSKI Juda Juliusz (1893-1971) doktor medycyny, partyzant ps. “Migoń”, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari Urodził się 23 II 1893r.w Częstochowie, syn Majera-Kałmy i Chai-Sury. Doktor medycyny po studiach w Berlinie ukończonych w 1924 r. Do Przedborza przybył jako lekarz Kasy Chorych...

Więcej

GUZIAK Jan Tadeusz

GUZIAK Jan Tadeusz (1920-1945) kleryk Urodził się 19 IV 1920 r. w Przedborzu w rodzinie masarza Stanisława i Stanisławy. W 1927 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Przedborzu. W 1931 r. wstąpił do nowo powstałej drużyny ZHP im. króla Kazimierza Wielkiego. W 1933 r....

Więcej

GORZELSKI Władysław

GORZELSKI Władysław (?- 1919) Obrońca Ojczyzny Przedborzanin. W 1918 r. został powołany do Wojska Polskiego i wcielony do 2. Pułku Piechoty Legionów; szeregowy. W szeregach pułku uczestniczył w walkach o Niepodległość i Granice Państwa Polskiego na froncie litewsko-białoruskim pod Mińskiem, Mołodecznem, Radoszkowiczami, Borysowem, nad Berezyną,...

Więcej

GAWROŃSKI Andrzej

GAWROŃSKI Andrzej (1898-1961) listonosz, żołnierz AK ps. “Jastrząb” Urodził się 20 XI 1898 r. w Końskowoli, woj. lubelskie. Gdy miał 1 rok i 3 miesiące życia, stracił ojca Feliksa. Jego wychowaniem zajmowała się matka Marianna. W wieku lat 13 został oddany do nauki zawodu u szewca...

Więcej