imgp3215BACZEWSKI Mieczysław (? – 1940) komornik

Pracował jako Komornik Sądu Grodzkiego w Przedborzu od 1935 r. Aresztowany przez Niemców w ramach akcji likwidacji polskiej inteligencji. Zginął w 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

Żonaty ze Stanisławą (1901-1987), miał z nią córkę Barbarę (1930-1942), która zmarła na tyfus brzuszny. Stanisława Baczewska podczas wojny, po aresztowaniu męża, pozbawiona środków do życia została zatrudniona w Punkcie Opieki Położniczej na ul. Kieleckiej. Po wojnie pracowała w sklepie GS z tekstyliami. Obie z córką spoczywają na przedborskim cmentarzu.

B. Kacperski, J.Z. Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V, Końskie 2007, s. 199; K. Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, mnps; informacja Haliny Zielińskiej; akta Wincentego Bykowicza w posiadaniu autora;  fot. autor.

Wojciech Zawadzki