bdkowski lipiec 2009BĘDKOWSKI Andrzej (1897-1920) Obrońca Ojczyzny

Przedborzanin, syn Wawrzyńca i Katarzyny, młodszy brat (zob.) Antoniego. Nie udało się dotrzeć do informacji o dacie i sposobie jego wcielenia do Wojska Polskiego. Jest duże prawdopodobieństwo, iż już w listopadzie 1918 r. został wcielony do 2. Pułku Piechoty Legionów (2. DPLeg.) i w tym pułku odbył kampanie 1919 i 1920 r. w walkach o Niepodległość i Granice Państwa Polskiego. Walczył na Białorusi, m.in. o Mińsk. Tam też najprawdopodobniej poległ na polu chwały w 1920 r.

Symbolicznie spoczął wraz z rodzicami w dolnej wschodniej pieczarze przedborskich katakumb na cmentarzu parafialnym.

W „Spisie poległych…” nie figuruje pod swoim nazwiskiem. Jego nazwiska nie umieszczono zapewne z tego powodu wśród pozostałych poległych Obrońców Ojczyzny (zob.: Dziuba Władysław; Gorzelski Władysław; Kuzdak Piotr; Ziółkowski Józef) na marmurowej tablicy wyeksponowanej na pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego i Obrońców Ojczyzny w Przedborzu, odsłoniętym 11 XI 1931 r. na skwerze przy ul. Częstochowskiej. Pomnik wybudowano ze sztucznego granitu, z środków społecznych, wg projektu (zob.:) Konstantego Kozakiewicza, ówczesnego kierownika Kasy Chorych. Zniszczony przez okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej. Odbudowany w 1994 r.; renowacja 2009 r.

Lista strat Wojska Polskiego 1918–1920; Pierwsza wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych komunikatów Sztabu Generalnego (za czas od 26 XI 1918 do 20 X 1920, Komunikatów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego we Lwowie (od 2 XI 1918 do 13 XI 1918) i Dowództwa Głównego Wojska Polskiego w Poznaniu (od 11 I 1919 do 14 XI 1919 r.), zebr. i oprac. S. Pomarański, Warszawa 1920; Dzieje budowy pomnika w Przedborzu 1930-1938; materiały i fotografia autora.

Wojciech Zawadzki