BINENTAL Emanuel (ok. 1866-?) członek partii Proletariat

Urodził się we wsi Góry Mokre, w rodzinie mieszczańskiej(?), syn Izydora. W XIX w. również w Przedborzu mieszkała żydowska rodzina Binentalów, zatem prawdopodobny jest jego bezpośredni związek z tą rodziną.

Po ukończeniu Szkoły Handlowej Leopolda Kronenberga (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) pracował jako kancelista w Warszawie.

W l. 1884-1885 był członkiem partii Proletariat. Na jego adres przychodziła korespondencja do Komitetu Centralnego partii.

Aresztowany w związku ze znalezieniem jego zaszyfrowanego adresu podczas rewizji u czołowej działaczki Proletariatu Marii Bohuszewiczówny. Został osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej.

W maju 1887 r. skazano go w trybie administracyjnym na 2 miesiące aresztu i rok dozoru policyjnego.

Dalsze losy nieznane.

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, T. 1, Warszawa 1985, wyd. II rozszerzone i poprawione; materiały autora.

Wojciech Zawadzki