BIRIUKOWICZ Jerzy (1895-1941) sędzia Sądu Grodzkiego w Przedborzu

Urodził się 28 IV 1895 r. w m. Zagalie (Białoruś).

Był sędzią Sądu Grodzkiego w Przedborzu. Do wybuchu wojny pełnił także społeczną funkcję prezesa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Przedborzu. W tym też charakterze uczestniczył w obronie miasta w dniach 1-6 IX 1939 r.

Aresztowany został 12 VIII 1940 r. przez żandarmerię niemiecką w ramach eliminacji polskiej inteligencji, tzw. planu Akcji A-B. Wywieziony do obozu koncentracyjnego Weimar-Buchenwald, gdzie 22 VIII 1940 r. ujęto go w ewidencji obozowej.

Tam zmarł najprawdopodobniej z wycieńczenia 8 II 1941 r.

17 II 1941 r. dotarły do Przedborza 3 pisma zawiadamiające o śmierci (zob.:) Zdzisława Widla, (zob.:) Jana Kierkusia i Jerzego Biriukowicza. Poinformowano też, że urny z ich prochami zostaną przysłane bezpłatnie.

Według wspomnień wojennego burmistrza Konstantego Kozakiewicza:

Wszystkie trzy urny zostały ustawione na wspólnej trumnie umieszczonej na prowizorycznym katafalku w lokalu Biblioteki Miejskiej. Było trochę gałązek świerkowych i innej zieleni, oświetlały to wszystko trzy świece i zapalona żarówka. Nabożeństwo w kościele było ciche, spokojne, a jednak pełne majestatu męczeństwa. Śpiewała pieśni religijne z odczuciem chwili córka organisty Krysia. Powaga męczeńskiej śmierci otaczała te prochy. Wyszliśmy. Na dworze lekka odwilż, nisko przewalają się masy czarnych chmur, wiatr szarpie. Stajemy na cmentarzu przed grobowcem rodziny Turnych. W nim będą pochowane wszystkie trzy urny. Tak uradzono.

Żonaty z Heleną (1912 Przedbórz-? Końskie) córką (zob.) Józefa Kordowskiego. Miał córkę Barbarę (1940).

Konstanty Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza Przedborza 1939-1942, brm, mnps. pow., s. 113, 119-120; Zdzisław Władysław Lipiński, Rodzina Kordowskich mnps; materiały autora.

Wojciech Zawadzki