Poniżej: fragment książki stanów dziennych (Staerkebuch) KL Auschwitz z odnotowaną ucieczką Eugeniusza Bendery i towarzyszy.

Udostępnił Paweł Zięba