Jerzy_BrzechowskiBRZECHOWSKI Jerzy (1923-1944) powstaniec warszawski ps. „Jurek”

Urodził się 22 V 1923 r. w Warszawie w rodzinie Czesława Wacława i Cecylii z Wadeckich. przemysłowca w Przedborzu, właściciela okazałej 2-piętrowej kamienicy przy ul. Trytwa 8. Ukończył słynny zakład wychowawczy i gimnazjum oo. Juzuitów w Chyrowie k. Lwowa.

Wziął udział w Powstaniu Warszawskim, jako strzelec ps. „Jurek” w składzie 2 kompanii batalionu AK „Chrobry I”. Walczył w zgrupowaniu kpt. „Sosny” w północnym Śródmieściu.   Poległ 19 VIII 1944 r., w wieku lat 21.

Ekshumowany z rejonu pasażu Simonsa spoczął na Cmentarzu Komunalnym Powązki 1-M (B-8, rząd VII, grób 30). Kilka dni później poległ w Powstaniu jeszcze jeden przedborzanin (zob.) Czesław Machuderski.

Jerzy Brzechowski upamiętniony został w Muzeum Powstania Warszawskiego tablicą imienną o nr. 9/191. Jego powstańczy oddział został zbiorowo upamiętniony tablicą memorialną na ul. Miodowej.

USC Przedbórz, akt urodzenia 109/1930; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. II – żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994; materiały i fot. udostępnione przez Tadeusza Majewskiego; http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/

Wojciech Zawadzki