Kategoria: Almanach

BĄKOWA GÓRA

BĄKOWA GÓRA[1] Wieś dziedziczna, a w niej kościół parafialny murowany, z prawem patronatu i prezenty dziedziców tejże wsi[2]. Obecnie[3] posiada go czcigodny Stanisław z Opoczna na podstawie nadania obecnych dziedziców. Z powodu niewielkich dochodów nie może on utrzymywać wikarego, aby go wspomagał,...

Więcej

RĘCZNO

RĘCZNO[1]          Ręczno – wieś należąca do klasztoru w Witowie, a w niej kościół parafialny pod wezwaniem Św. Stanisława[2]. Prawo patronatu i prezenty mają na przemian opat z konwentem z Witowa oraz dziedzice z Mojkowic[3]. Obecnie kościół jest w posiadaniu czcigodnego Feliksa Gomolińskiego, na podstawie prezenty urodzonego...

Więcej

WIEŚ CZERMNO

WIEŚ CZERMNO[1] Oszacowana na jeden wiardunek srebra               We wsi Czermno[2] jest drewniany kościół parafialny, erygowany z kościoła parafialnego w Fałkowie i po części wywianowany. Jest on pod wezwaniem Nawiedzenia chwalebnej Panny Maryi i św. Mikołaja. Jego kolatorami są świeccy dziedzice tegoż...

Więcej

MIASTO PRZEDBÓRZ WRAZ Z POLICZKIEM

MIASTO PRZEDBÓRZ WRAZ Z POLICZKIEM¹               W mieście Przedborzu jest kościół parafialny, murowany, wywianowany przez kościół w Policzku, który był niegdyś kościołem parafialnym. Kościół w Przedborzu nosi tytuł św. Aleksego i jest z nadania Jego Królewskiej Mości. Obecnie jest w posiadaniu Mikołaja z Sieniaw....

Więcej

ŻELAZNE NOGI, WIEŚ POŚRÓD LASÓW

            Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski (1456-1531), autor dzieła Liber Beneficiorum powstałego w latach 1511-1523.   ŻELAZNE NOGI, WIEŚ POŚRÓD LASÓW oszacowana na pół grzywny srebra Kościół parafialny znajduje się...

Więcej