Kategoria: Almanach

Skóra czy Skura?

Jak naprawdę nazywał się słynny por. „Robotnik”, bohaterski oficer Armii Krajowej, 9-krotnie ranny, znany choćby ze słynnego zamachu na radomszczańskich gestapowców, niejednokrotnie przywoływany na łamach „Gazety Radomszczańskiej”? W literaturze historycznej i publicystyce jawi się jako por. Skoczyński albo por. Skóra-Skoczyński....

Więcej