Kategoria: Almanach

Pierwszy i Ostatni, rzecz o miłości, która ich przetrwała

Pierwszy Był jednym z pierwszych, którzy sprzeciwili się bezprawiu i sowietyzacji Polski. Ilekroć czytałem o aresztowaniu twórcy i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” zdumiewały mnie te okoliczności. Nie to, że pod Jasną Górą i nawet nie to że zdrada. Zaskakujące, iż obok „Warszyca”...

Więcej

Skóra czy Skura?

Jak naprawdę nazywał się słynny por. „Robotnik”, bohaterski oficer Armii Krajowej, 9-krotnie ranny, znany choćby ze słynnego zamachu na radomszczańskich gestapowców, niejednokrotnie przywoływany na łamach „Gazety Radomszczańskiej”? W literaturze historycznej i publicystyce jawi się jako por. Skoczyński albo por. Skóra-Skoczyński....

Więcej