Kategoria: Biogramy

DUŃSKI Józef

DUŃSKI Józef (1830-1894) dymisjonowany żołnierz, senior przedborskiej gałęzi rodu Urodził się 28 III 1830 r. w Przedborzu, w rodzinie rymarza Franciszka (1800 – 23 III 1846) i Apolonii z Dengowskich (1810 – 2 IV 1866). Rymarzem był również ojciec Franciszka, Ludwik Duński,...

Więcej

DŁUGOSZ Stefan

DŁUGOSZ Stefan (1908-1985) sekretarz Zarządu Miejskiego w Przedborzu Urodził się 9 XII 1908 r. w Ruszkowicach (ob. woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Borkowice) w rodzinie Józefa i Marianny (z d. Polak), jako szóste z dziewięciorga dzieci. Ojciec był pracownikiem mleczarni. W l. 1918-1922 uczęszczał...

Więcej

KOLMAN Leonard

KOLMAN Leonard (1919-1944) plutonowy poległy w bitwie o Monte Cassino Urodził się 6 XI 1919 r. o godz. 2 po południu w Rączkach, w rodzinie Jana i Anny z Lagów. Jego ojciec pochodził ze wsi Irządze w pow. włoszczowskim i był kucharzem na dworze Grabowskich w Rączkach. Gdy urodził się...

Więcej

WÓJCICKA Teresa Maria

WÓJCICKA Teresa Maria (1926-2012) siostra Teresa Cecylia od Niepokalanego Serca Maryi OCD, fundatorka i wieloletnia przełożona Karmeli w Elblągu i Gdyni Urodziła się 23 VIII 1926 r. w Przedborzu, w religijnej rodzinie o tradycjach patriotycznych (zob.) doktora medycyny Franciszka i Marii Wandy z Matuszewskich. Ojciec...

Więcej

STALKA Stanisław Konstanty

STALKA Stanisław Konstanty (1908-1995) kierownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Urodził się 6 II 1908 r. w Widawce (obecnie: gm. Kodrąb) w rodzinie Stanisława i Franciszki z Kosińskich. W 1925 r. ukończył 3 kursy Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie....

Więcej