Kategoria: Biogramy

ZDULSKI Józef

ZDULSKI Józef (ok. 1725 – 1800) ksiądz, pleban rączkowski w l. 1790-1800 Miejsce jego urodzenia nie jest znane. Zmarł w Stanowiskach, swojej macierzystej parafii, w dniu 24 XII 1800 r. W akcie zgonu zapisano:...

Więcej

MAŁACHOWSKI Piotr

MAŁACHOWSKI Piotr herbu Nałęcz (ok. 1730-1799) starosta przedborski, wojewoda krakowski Był młodszym synem (zob.) Adama i Anny Teofili z Rosnowskich. Wraz z bratem Stanisławem w 1741 r. zostali wpisani do Akademii Krakowskiej. W 1749...

Więcej

KOWALSKI Józef

KOWALSKI Józef (1924-1983) więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Urodził się 25 II 1924 r. w Przedborzu. Ukończył 6 klas Szkoły Powszechnej w Przedborzu. Podczas okupacji niemieckiej w 1941 r., jako 17-latek podjął pracę robotnika w...

Więcej

RACZYŃSKI Jan Stanisław

RACZYŃSKI Jan Stanisław (1913-1943) uciekinier z KL Auschwitz Urodził się 7 V 1913 r. w Przedborzu – Widomie, w rodzinie Mikołaja (4 XII 1872-?) i Julianny z Piwowarczyków (18 II 1871 -?). Pracował w...

Więcej

GROCHOWALSKI Franciszek Ksawery

GROCHOWALSKI Franciszek Ksawery (1722-1790) proboszcz przedborski Wywodził się z kujawskiej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Nałęcz. Tym herbem pieczętował się jego brat, najprawdopodobniej bliźniaczy, Jan Bernard (1722-1780). Ich rodzice, zapewne bardzo religijni nadali synom...

Więcej