Kategoria: Biogramy

JUSZCZYK Józef

JUSZCZYK Józef (1919-1979) żołnierz AK Juszczykowie zamieszkiwali królewską wieś Nosalewice przynajmniej od połowy XVIII w. Stamtąd rozprzestrzenili się po pozostałych wioskach starostwa przedborskiego. Po wykarczowaniu nadpilicznych lasów Puszczy Przedborskiej należących do folwarku Nosalewice i utworzeniu wsi Taras zamieszkali tam...

Więcej

WRÓBEL, Edward i Stanisław

WRÓBEL, Edward i Stanisław bracia, żołnierze Armii Krajowej Edward urodził się 3 V 1915 r., a jego brat Stanisław 17 IV 1918 r., obaj w Fałkowie w rodzinie Stanisława i Józefy z d. Krośniewska (albo Kwaśniewska). Edward był szewcem, a Stanisław stolarzem. Obaj (z rodzinami?) już przed wojną...

Więcej

LEMBKE Edmund

LEMBKE Edmund (1888-1961) rolnik, radny, zastępca burmistrza Przedborza Urodził się 10 X 1888 r. w Przedborzu w rodzinie Edmunda Wilhelma (1840 – 18 XII 1911) i Emilii Marii Leony z Jastrzębskich (1843 – 6 XII 1924). Jego ojciec był skarbnikiem miasta...

Więcej

TROSTORFF Karol

TROSTORFF Karol – dyrektor fabryki sukienniczej, wynalazca W literaturze spotyka się także pisownię jego nazwiska jako: Trosdort, Trostorf. Wiadomo, iż około 1839 r. objął dyrekcję fabryki sukna w Przedborzu znanej jako „Ludwik Eichmann et Company” po śmierci właściciela...

Więcej

JAKUBOWSKI Józef

JAKUBOWSKI Józef (1806 – 1871) podporucznik, adiutant Naczelnego Wodza w powstaniu 1831 r., kawaler Złotego Krzyża Orderu Virtuti Militari, cywilny naczelnik powiatu koneckiego w powstaniu 1863 r. Urodził się 7 XII 1806 r. w Końskich w rodzinie szlacheckiej herbu własnego. Rodzicami Józefa...

Więcej