Kategoria: Biogramy

ROGOZIŃSKI Jerzy Dobrosław

ROGOZIŃSKI Jerzy Dobrosław (1915-1995) kierownik radiowęzła Polskiego Radia w Przedborzu, burmistrz Przedborza Urodził się 13 II 1916 r. w Jabłonnie koło Warszawy w rodzinie Leopolda (1 II 1883-4 V 1931) i Anny (z d. Orgaicha, zm. między 1933 a 1941 r.). Jego...

Więcej

TWAR Mikołaj

TWAR Mikołaj królewski błazen, mieszkaniec przedborskiego zamku Dokładne daty urodzin i śmierci Mikołaja Twara nie są znane. W przybliżeniu należy przyjąć, że żył w pierwszej połowie XV wieku. Niewiele wiadomo też o samym jego życiu. Był błaznem króla (zob.) Władysława...

Więcej

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO (ok. 1362 – 1434) wielki książę litewski, król Polski Urodził się ze związku Olgierda (między 1296 a 1304-1377) wielkiego księcia litewskiego z dynastii Giedymina i jego żony Julianny (ok. 1320-1392) córki księcia twerskiego Aleksandra. Z rodziców...

Więcej

BOLESŁAW V WSTYDLIWY

BOLESŁAW V WSTYDLIWY (1226 – 1279) książę sandomierski i krakowski, fundator przedborskiego kościoła Był jednym z pierwszych książąt piastowskich, którego pobyt w Przedborzu potwierdzają dokumenty. Urodził się 21 VI 1226 r. w Starym Korczynie, jako młodsze dziecko ostatniego księcia zwierzchniego...

Więcej

SŁONIEWSKI Józef

SŁONIEWSKI Józef (1915-1982) Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przedborzu Urodził się 21 IV 1915 r. w miejscowości Stendal (Niemcy) w rodzinie Władysława (1890-1963) i Antoniny (1887-1941) (z d. Obara). Jego rodzice w 1913 r. wyjechali do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Rodzina wróciła...

Więcej