Kategoria: Biogramy

MROWIŃSKI Płoczywłos, Jan

MROWIŃSKI Płoczywłos, Jan, herbu Jelita (1514 – 1580) pisarz, rajca i burmistrz miasta Kazimierz, obecnie dzielnicy Krakowa Urodził się najprawdopodobniej w Przedborzu. Tutaj mieszkali jego rodzice ojciec Stanisław, który był rajcą grodzkim oraz matka Katarzyna, której nazwisko panieńskie nie jest...

Więcej

BORNSTEIN Dawid

BORNSTEIN Dawid (1860–1933) fabrykant sukna, zwolennik mechanizacji, radny miasta Tomaszowa Mazowieckiego Urodził się 10 V 1860 r. w Przedborzu w rodzinie żydowskiej. Był synem Szlamy i Chany z domu Weltfried. W r. 1879 w Tomaszowie Mazowieckim, nad rzeką Wolbórką (lewym dopływem...

Więcej

FIRKOWSKA Stefania Józefa

FIRKOWSKA Stefania Józefa (1925-1946?) żołnierz NSZ/AK Urodziła się 20 IX 1925 r. w Końskich w rodzinie szewca Jana (24 XII 1873 – 25 III 1953) i Marianny z Majsterków (13 II 1885 – 25 XI 1974). Wg tradycji korzenie rodzinne Firkowskich wywodzą się ze wschodu,...

Więcej

ROTOCKI Leopold Ignacy

ROTOCKI Leopold Ignacy (1893-1960) doktor medycyny, kapitan WP Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej używającej nazwiska Rosenberg. Urodził się 1 XII 1893 r. W 1918 r. jako student medycyny wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego. Naczelny Wódz Józef Piłsudski...

Więcej

KRAWCZYK Ignacy

KRAWCZYK Ignacy (1890-1969) stolarz Urodził się 29 VII 1890 r. w Dębie w rodzinie Jana i Agaty z Olczyków. Miał troje rodzeństwa: braci Antoniego i Wacława oraz siostrę Weronikę (zamężną Marias). Nazwisko Krawczyk już w XVIII w. było popularne w wielu miejscowościach podprzedborskich...

Więcej