Kategoria: Biogramy

ALEKSANDROWICZ Wojciech

ALEKSANDROWICZ Wojciech (1900-1993) żołnierz wojny polsko-sowieckiej i Armii Krajowej Urodził się 15 IV 1900 r. we wsi Korytno, gmina Masłowice w rodzinie rolniczej Antoniego i Marii z Patków. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Masłowicach w 1913 r., wyjechał w celu nauki zawodu szewca do Warszawy....

Więcej

BASIŃSKI Henryk

BASIŃSKI Henryk (1936-2003) Naczelnik Miasta i Gminy Przedbórz Urodził się 23 XI 1936 r. w Galonkach koło Dobryszyc w powiecie radomszczańskim, w rodzinie Juliana i Anny z d. Gielec. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. W 1939 r. po wybuchu II wojny światowej, ojciec...

Więcej

KUŚMIERSKA Felicja

KUŚMIERSKA Felicja z domu Grotowska (1874–po 1934) członkini PPS i KPRP ps. „Ciotka”, „Matuś”, „Leda”, „Leona” Urodziła się 2 V 1874 r. w lewobrzeżnej części Przedborza – Widomie. Była pierwszym dzieckiem Józefa Grotowskiego (1852-?) i Marcjanny (1854 Widoma-?) z domu Wdowickiej....

Więcej

LEŻEŃSKI Jan

LEŻEŃSKI Jan herbu Nałęcz (ok. 1498 – 1573) starosta i wójt przedborski, kasztelan małogoski Jan przyszedł na świat pod koniec XV w., jako pierwsze dziecko Abrahama starosty inowłodzkiego, ryczywolskiego oraz przedborskiego i Anny z Szydłowieckich, pochodzącej ze znakomitego i wpływowego, małopolskiego rodu...

Więcej

MROWIŃSKI Płoczywłos, Jan

MROWIŃSKI Płoczywłos, Jan, herbu Jelita (1514 – 1580) pisarz, rajca i burmistrz miasta Kazimierz, obecnie dzielnicy Krakowa Urodził się najprawdopodobniej w Przedborzu. Tutaj mieszkali jego rodzice ojciec Stanisław, który był rajcą grodzkim oraz matka Katarzyna, której nazwisko panieńskie nie jest...

Więcej