Kategoria: Biogramy

NIEPOKOYCZYCKA Dorota Julia

NIEPOKOYCZYCKA Dorota Julia (1809-1872) właścicielka fabryki sukienniczej i Ekonomii Przedborskiej Urodziła się w lipcu 1809 r. w Rypinku pod Kaliszem, wsi dzierżawionej przez rodziców (zob.) Alberta Wojciecha Lange i Katarzynę z Wolskich. W domu zwana Dorią. Po ojcu dziedziczyła herb Ciężosił. Wyszła za Wincentego Ambrożego...

Więcej

KOSSECKI Franciszek Ksawery

KOSSECKI Franciszek Ksawery (1778-1857) generał dywizji, współwłaściciel fabryki sukienniczej w Przedborzu Urodził się 3  XII 1778 r. w Kotiużyńcach na Wołyniu; syn posła na Sejm Wielki, Stanisława herbu Rawicz i Józefy z Wisłockich h. Sas. W trakcie insurekcji kościuszkowskiej 5 IV 1794 r. wstąpił...

Więcej

EICHMANN Ludwik

EICHMANN Ludwik (?-1837) dyrektor fabryki sukienniczej Objął dyrekcję fabryki sukienniczej w Przedborzu po (zob.) Karolu Hamannie w 1829 r. Ponieważ posiadał również udziały własnościowe, fabryka zmieniła nazwę na: „Ludwik Eichmann et Company”. Nazwa ta był używana także po jego...

Więcej

KARDASZEWSKI Jan

KARDASZEWSKI Jan (1886-1941) organista Pochodził z Mazowsza, syn Walentego i Tekli z Juszczyków. Organistą w przedborskim kościele został w 1925 r. po śmierci (zob.) organisty Władysława Tomczyńskiego. Wraz z żoną Marią i dwiema córkami Krystyną i Haliną (1912-1984) od zamieszkania w Przedborzu, aktywnie uczestniczyli w imprezach koła...

Więcej

ROSENBLATT Dawid

ROSENBLATT Dawid (1817-1857) kupiec, założyciel rodu łódzkich przemysłowców Wiadomo o nim tyle, że mając 21 lat, w 1838 r. przeniósł się z Przedborza do Łodzi i zamieszkał w Rynku Starego Miasta. Wywodził się z rodziny chasydzkiej. Jako kupiec od 1840 r. prowadził w dzielnicy żydowskiej Starego Miasta...

Więcej