Kategoria: Biogramy

ZACHERT Gustaw Kristian Bogumił

ZACHERT Gustaw Kristian Bogumił (ok. 1806-1874) właściciel fabryki sukna i kortów Rodzina Zachertów pochodziła z okręgu miasta Leeds w Anglii. Na przełomie XVI/XVII w. osiedliła się w Marchii Brandenburskiej, a później w Wielkopolsce. Spośród...

Więcej

LOR Jan Lambert de

LOR Jan (Jean) Lambert de (ok. 1800 – 1846) buchalter fabryki sukienniczej Urodził się w Maastricht (obecnie: Holandia) w katolickiej rodzinie Antoniego i Teresy z Biltów. W akcie zgonu podano imię jego ojca, jako...

Więcej

KOMAR Franciszek

KOMAR Franciszek (1907-1991) kierownik fabryki „Staldrzew” Urodził się 10 X 1907 r. we wsi Grabiny, parafia Studzianna w powiecie opoczyńskim, w rodzinie rolniczej Antoniego i Stanisławy z d. Klimkiewicz. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej....

Więcej

ŻUCHALSKI Józef

ŻUCHALSKI Józef (1761–1835) ksiądz proboszcz Proboszczem przedborskim był już w 1809 r. W 1812 r. otrzymał tytuł kanonika katedry sandomierskiej. Jego zasługi w dziele podnoszenia oświaty i utrzymywania szkoły elementarnej w Przedborzu znalazły uznanie...

Więcej

WÓJCICKI Lucjan

WÓJCICKI Lucjan (1896-1943) przemysłowiec, właściciel „Staldrzewu” Był synem Władysława. Jego ojciec zajmował się wytwarzaniem scyzoryków. W 1908 r., przy ul. Cegielnianej 9 (dawna numeracja) wybudował jednopiętrowy dom, w którym na piętrze zamieszkał z rodziną,...

Więcej