Kategoria: Biogramy

IDZIKOWSCY, Bronisław i Piotr

IDZIKOWSCY, Bronisław i Piotr – bracia,  żołnierze Września 1939 r. Przedborzanie. Prowadzili wraz z matką, Józefą Idzikowską (1882-1961) gospodarstwo rolne przy ul. Pocztowej 28. Kanonier Idzikowski Bronisław został zmobilizowany 24 VIII 1939 r., jako rezerwista do 1. Morskiego Pułku...

Więcej

PONOMARCZUK, Helena i Wacław

PONOMARCZUK Helena i Wacław, matka z synem, „Obrońcy Przedborza 1939 r.” Helena ur. ok. 1867 r., córka Antoniego i Antoniny Gładyszewskich. Była żoną Nikity – Mikołaja Ponomarczuka. W akcie zgonu sporządzonym w 1947 r. podano, iż liczyła sobie 72...

Więcej

STĘPIEŃ Mieczysław

STĘPIEŃ Mieczysław (1907-1939) „Obrońca Przedborza 1939 r.” Miał lat 32, był szewcem. Mieszkał przy ul. Kościelnej 22. Zamordowany wraz z (zob.) Ponomarczukami 5 IX 1939 r. Należy do grona co najmniej 33 obywateli miasta, żołnierzy i policjantów poległych w obronie...

Więcej

LUBASIŃSKI Stefan

LUBASIŃSKI Stefan (1849-1924) powstaniec 1863 r., wiceburmistrz Przedborza Urodził się w Przedborzu, zaś wg innych danych: w nieustalonej wsi w powiecie miechowskim. Jednak jego rodzicami byli mieszkańcy Przedborza, Antoni i Bronisława z d. Sucharkiewicz. Jako 14-letni chłopiec wziął czynny udział...

Więcej

ŻAK Jan

ŻAK Jan (1927-1950) uczeń Gimnazjum i Liceum w Przedborzu, dowódca oddziału partyzanckiego KWP, ps. „Huragan” Urodził się 30 VIII 1927 r. w Woli Skotnickiej gm. Skotniki. Jego ojciec Leon posiadał tam gospodarstwo rolne. Uczęszczał do szkoły w Skotnikach. Po wojnie podczas rozbrajania...

Więcej