Kategoria: Biogramy

TEDA Zbigniew Józef

TEDA Zbigniew Józef (1927-1944) strażak Urodził się 19 III 1927 r. w Przedborzu w rodzinie rachmistrza Magistratu (zob.) Jana i Stanisławy Aleksandry z Dobskich. Chrzestnymi byli burmistrz (zob.) Jan Kierkuś i nauczycielka (zob. Widel Zdzisław) Helena Widel. Ukończył Szkołę Powszechną nr 1....

Więcej

LEDERMAN Josek

LEDERMAN Josek (1904-1941) pomocnik piekarza Urodził się w 1904 r. w Przedborzu. Uprawniony jest domysł, iż aresztowany został w gettcie dla Żydów w Przedborzu w związku z wykonywanym zawodem. Zapewne wg. Niemców popełnił przestępstwo, gdy „nielegalnie” przekazał komuś bochenek chleba. Zesłano go...

Więcej

LIPIŃSKI Bolesław Antoni

LIPIŃSKI Bolesław Antoni (1877-1940) aptekarz Urodził się 12 V 1877 r. w Annopolu n. Wisłą, w rodzinie Władysława i Malwiny z Trzałków. Progimnazjum ukończył w Sandomierzu. Potem podjął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w aptece Mutniańskiego w Warszawie. W 1899 r. poznał w Przedborzu...

Więcej

KUNIG Hugon Oskar

KUNIG Hugon Oskar (1878-1941) elektryk, niemiecki komisarz miasta Przedborza Urodził się 18 VII 1878 r. w Kaliszu, w rodzinie młynarza Emila Roberta i akuszerki Joanny z domu Michael. Rok wcześniej jego ojciec, przybysz z Ostrowa Wielkopolskiego poślubił tam rdzenną kaliszanką. O Hugonie...

Więcej

ŻURKOWSKI Szczepan

ŻURKOWSKI Szczepan (1908-1963) strażak, konspirator NSZ ps. “Kuba” Urodził się 25 XII 1908 r. w Przedborzu, jako syn Walerii Żurkowskiej i Romana Piątkowskiego. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w 1923 r. Odbył służbę wojskową w l. 1929-31 w Pułku Radiotechnicznym, specjalność wojskowa: radiomechanik. Czynny...

Więcej