Kategoria: Biogramy

NOWAKOWSKI Władysław

NOWAKOWSKI Władysław (1891-1970) proboszcz przedborski Urodził się w 29 VII 1891 r. we wsi Stromiec, koło Białobrzegów n/Pilicą, w rodzinie Marcina i Marianny. W tej parafii miały miejsce ważne wydarzenia w 1905 r., które wywarły ogromny wpływ na młodego Władka. Pewnej niedzieli wybuchły...

Więcej

GAJ Zygmunt

GAJ Zygmunt Ignacy (1914-2001) ksiądz kanonik Urodził się 16 IX 1914 r. w rodzinie Józefa i Anny z Tomalków w Policzku, gmina Przedbórz. Po ukończeniu gimnazjum wstapił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Ksiądz Zygmunt Gaj został aresztowany 2 X 1941 r. podczas odwiedzin...

Więcej

KOŁŁĄTAJ Tadeusz

KOŁŁĄTAJ Tadeusz (1908-2002) szef kompanii w Oddziale Wydzielonym 76. Pułku Piechoty w Przedborzu, kawaler Virtuti Militari za obronę Przedborza;  podpułkownik, kombatant Urodził się 1 VII 1908 r. (inna data urodzin: 18 VII 1907 r) w Cycyhar w Chinach, w rodzinie Wieńczysława i Heleny...

Więcej

SOPOĆKO Stefan

SOPOĆKO Stefan (1900 – 1953) kapitan WP, dowódca Oddziału Wydzielonego 76. Pułku Piechoty w Przedborzu Urodził się 24 III 1900 r. w Sosnówce na Podolu. Ukończył 7 klas Gimnazjum Realnego. Już 1 X 1918 r. wstąpił do tworzących się pododdziałów 1....

Więcej

GNOIŃSKI Ryszard

GNOIŃSKI Ryszard (1928-1981) partyzant Armii Krajowej, nauczyciel, trener łyżwiarstwa szybkiego Urodził się 16 IV 1928 r. w Przedborzu, w rodzinie Stefanii i (zob.:) Wacława Gnoińskich. Matka była nauczycielką m.in. muzyki, a ojciec pracownikiem sądowym. Naukę Ryszarda w Szkole Powszechnej nr 1 przerwał wybuch...

Więcej