CUDZIŃSKI Edmund (1893-1916) legionista

Urodził się 27 X 1893 r. w Przedborzu w rodzinie Franciszka Marcina (1853-1907)  i Walerii Józefy z Mieszalskich (1851-?). Miał braci: (zob.) księdza Aleksego (1881-1966) i (zob.) lekarza wojskowego Kazimierza Mariana (1886-1921). 

Edmund ukończył 6 klas gimnazjalnych. Kawaler.

W dniu 24 VIII 1915 r. zgłosił się do komisji poborowej w Piotrkowie Trybunalskim z zamiarem wstąpienia do Legionów Polskich.

W stopniu szeregowego walczył w 4. kompanii I baonu 6. Pułku Piechoty w III Brygadzie Legionów Polskich. Poległ 5 VII 1916 r. w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Kostiuchnówką. W ciężkich walkach tam stoczonych przez I i III Brygady Legionów zginęło lub odniosło rany ponad 2000 żołnierzy. 

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek, Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 – tam także błędne zapisy jakoby używał nazwiska Cudzilski lub urodził się w Szczercowie k. Bełchatowa. Zdaniem Barbary Wicik prawdopodobnie po śmierci męża, Waleria Cudzińska z synem Edmundem wyprowadziła się do Szczercowa. Tam jej brat był rządcą albo ekonomem w majątku. Być może tam też zmarła. http://www.rodzinastrychalskich.pl/

Wojciech Zawadzki