czekajewski franciszekCZEKAJEWSKI Franciszek (1890-1977) kronikarz lat II wojny w Częstochowie

Urodził się w 25 I 1890 r. lewobrzeżnej części Przedborza – Widomie, w rodzinie szewca Jana (1858 – 9 IV 1919, Przedbórz, syn Józefa i Marianny Dyndurg) i Julianny z Adamskich. W Przedborzu poza Franciszkiem przyszli na świat: Bolesław (19 V 1892 – 15 XII 1892), Stefan Andrzej (12 XI 1893 – 1940) – naczelnik więzienia w Kowlu na Kresach Wschodnich zamordowany przez Sowietów w zbrodni katyńskiej, Bolesław (8 VIII 1896 – 4 II 1899), Zofia Marianna która przeżyła tylko 1 rok i zmarła 23 IV 1889, Stanisław (15 IV 1900 – 20 VII 1900) i Jan (3 VI 1901 – ?) – lekarz weterynarii w Radomsku. Poza tym mieli jeszcze Kazimierza – naczelnika poczty w Kłomnicach.

W okresie przedwojennym, a także po wojnie, Franciszek pracował jako technik w Urzędzie Telefonów w Częstochowie. W okresie wojny zaś, w fabryce papieru w Częstochowie. Ożeniony był z Honoratą z d. Borkiewicz z wioski położonej w pobliżu Częstochowy. Piotr Borkiewicz (teść Franciszka) przed wojną awansował do stanowiska majstra w fabryce tekstylnej „Peltzery”, gdzie także pracowała w czasie wojny jego córka Honorata (żona Franciszka). W r. 1934 urodził im się syn, Jan Czekajewski, którego w swym pamiętniku Franciszek nazywa „Januszkiem”. W okresie powojennym urodziło im się jeszcze dwoje dzieci, córka Anna, zamieszkała w Częstochowie i syn Adam, obecnie zamieszkały w USA. Zmarł w roku 1977 w Częstochowie.

Czekajewski w latach wojny, od 1 IX 1939 r. do 8 IX 1945 r. prowadził pamiętnik stanowiący cenne źródło do dziejów okupacji niemieckiej w Częstochowie. Pamiętnik ten został zdeponowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie w 1997 r. pod pozycją księgi przybytków 1997 – D 719. Opublikowany także w internecie przez syna Jana Czekajewskiego („Januszek”), zamieszkałego w Columbus, Ohio, USA, który także sporządził do niego komentarze.

Biogram opracowany na podstawie materiałów dostępnych pod adresem (tam także pamiętnik): http://czekajewski.blogspot.com/2005/12/pamietnik-franciszka-czekajewskiego.html; Wg Wykazu awansów Katyńczyków z 11 XI 2007 r., podkomisarz służby więziennej Stefan CZEKAJEWSKI r. 1893, został mianowany pośmiertnie komisarzem służby więziennej – poz. 8131; informacje Anny Tromczyńskiej i Jana Czekajewskiego; fot. rodziny Jana i Julianny Czekajewskich w Przedborzu wyk. ok. 1908 r.- Franciszek stoi drugi od lewej, udostępnił  Jan Czekajewski; www.rodzinastrychalskich.pl

Wojciech Zawadzki