dobskiDOBSKI Walenty (1873-1918) woźnica

Syn Adama i Marianny z Jeżewskich. Posiadał gospodarstwo rolne. Przewoził także wozem konnym przesyłki pocztowe pomiędzy Przedborzem a Końskimi. Został zamordowany 23 VI 1918 r. ok. godziny 11-ej na drodze z Przedborza do Końskich w lesie, pomiędzy Przyłankami a Gustawowem. Tam  (punkt topogeodezyjny 249,2 m npm.), żona zamordowanego ufundowała kapliczkę postumentową z piaskowca, zwieńczoną krzyżem. W przeszklonej wnęce umieszczono obraz Matki Boskiej Przedborskiej, a poniżej wykuty napis:

Dnia 23 czerwca 1918 r. został zabity Walenty DOBSKI w wieku 45 lat //Zbrodniarz osierocił siedmioro drobnych dzieci// Stroskana żona i dzieci ten kamień stawiają i prosząc przechodniów o Zdrowaś Marya.

Zabójcy Dobskiego zostali ujęci i zawiśli na szubienicy. Leśna droga żwirowa przy której stoi kapliczka nazywana jest żwirówką Dobskiego.

Spoczywa w grobie rodzinnym na przedborskim cmentarzu parafialnym.

USC Przedbórz akt zgonu; Jan Nitecki, Boleść przekuta w kamień [w:] Gazeta Radomszczańska R. 2008; mapa M-34-28-C,D Przedbórz 1: 50.000, seria M 755 wydanie 1 – OTSG WP; materiały i foto autora, stan 2005 r; informacja Artura Zasobniaka.

Wojciech Zawadzki