jerzy dolotDOLOT Jerzy (1938-2006) nauczyciel, sportowiec, instruktor harcerski, społecznik

Urodził się 1 I 1938 r. w Przedborzu w rodzinie Józefa i Genowefy z d. Dębska. Był najstarszym spośród sześciorga rodzeństwa. Jego ojciec był długoletnim, jeszcze sprzed wojny, przedborskim taksówkarzem.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 w Przedborzu, Jerzy dalej kształcił się w Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach. W tym czasie uczestniczył m.in. w pokazach gimnastycznych na V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 r. Po ukończeniu technikum w 1959 r. został zatrudniony w tzw. 11-latce, czyli Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Przedborzu, jako nauczyciel wychowania fizycznego.

W l. 1960-63 odbywał służbę wojskową. W tym czasie czynnie uprawiał sport, a jednym z jego osiągnięć było zdobycie w 1962 r. Mistrzostwa Wojsk Lotniczych w piłce ręcznej.

Po zakończeniu służby wojskowej powrócił do Przedborza i kontynuował pracę w macierzystej szkole. Jednocześnie dokształcał się w Studium Nauczycielskim w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku wychowania fizycznego z biologią.

Uprawiał także czynnie sport i związany był z drużyną Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” Przedbórz, w której występował jako bramkarz. Zdobył również uprawnienia sędziego piłki ręcznej oraz lekkiej atletyki. Był także członkiem Zarządu MKS „Pilica” oraz kierownikiem sekcji piłki koszykowej drużyny męskiej.

Jako nauczyciel i działacz sportowy wychował szereg osób, które w późniejszym okresie swego życia również związały się ze sportem. Wymienić należy Stanisława Lizińczyka – trenera siatkówki dziewcząt, wychowawcę wielu doskonałych siatkarek, którego dziewczęta zdobyły m.in. tytuł mistrzyń Polski juniorek i medal brązowy oraz zasłużonych przedborskich nauczycieli w-fu: Halinę Bielecką, Ryszarda Bieleckiego, Mariana Gaja, Zdzisława Kluska, Barbarę Poborską oraz nieżyjących: (zob.) Leszka Grabowskiego i Grzegorza Kamińskiego.

Od 1965 r. Jerzy Dolot był aktywnym członkiem przedborskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a w 1976 r. został wybrany prezesem Zarządu. W l. 1973-1975 był także członkiem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Przedborzu. W okresie pracy pedagogicznej udzielał się w działalności Związku Harcerstwa Polskiego jako opiekun drużyn starszo harcerskich oraz jako organizator licznych obozów i wycieczek dla młodzieży szkolnej. Zdaniem Andrzeja Frączka – byłego przedborskiego nauczyciela historii, opiekuna ZHP:

Jurek był kimś, kogo bardzo ceniłem i szanowałem, wspaniałym człowiekiem.

W 1973 r. Jerzy Dolot podjął pracę w przedborskim ratuszu jako kierownik Wydziału Oświaty, a następnie przeszedł do Miejsko-Gminnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1982 r. został skierowany do pracy na stanowisku sekretarza Komitetu Gminnego PZPR w Łękach Szlacheckich.

Na emeryturę odszedł w 1991 r. ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nosalewicach.

W okresie swojej pracy zawodowej uhonorowany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Ludowych Zespołów Sportowych, Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Honorową Odznaką „Za Zasługi w Sporcie Szkolnym”, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Medalem „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Piotrkowskiego” oraz listem gratulacyjnym Wojewody Piotrkowskiego za długoletnią pracę nauczycielską oraz w sporcie szkolnym.

W 1963 r. poślubił Halinę Mielczarek vel Jezierska, z którą miał syna Tomasza (1964) i córkę Monikę (1966).

Zmarł nagle 24 IV 2006 r. Pochowany został na cmentarzu w Przedborzu.

Jak wspomina żona:

Jurek miał żelazne zasady, można było na nim polegać, człowiek ciepły, przyjazny, pomocny, z dużym poczuciem honoru.

 

 T. Nowakowski, Przedbórz i okolice, Piotrków Tryb. 1991; T. Michalski, Przedborscy herosi i mocarze, Przedbórz 2002/2003; Materiały i fotografia w zbiorach rodziny.

Tomasz Dolot