Aleksy DuńskiDUŃSKI Aleksy (1888-1942) przedsiębiorca

Urodził się 15 VII 1888 r. w Przedborzu, jako najmłodsze dziecko (zob.) Józefa Duńskiego (1830-1894) i Apolonii Kucharskiej (1849-1936?). Po ukończeniu 4-klasowej szkoły powszechnej w Przedborzu, w wieku 14 lat wyjechał do Łodzi, gdzie cztery lata terminował w zawodzie rzeźnika wędliniarza.

Po powrocie do Przedborza w 1906 r. otworzył własny zakład wędliniarski. W 1913 r. poślubił 16-letnią Genowefę Boczkowską, córkę przedborskiego wędliniarza Pawła i Marianny z Kucharskich. Z tego związku urodziły się dzieci: (zob.) Czesław (12 VII 1914 – 28 IX 2010), Tadeusz (1920 – 1982), Ryszard (29 I 1923) i Janina (12 VI 1929) oraz dwójka dzieci zmarłych po urodzeniu.

Aleksy był przedsiębiorczym człowiekiem, prowadził wraz z żoną 6-hektarowe gospodarstwo rolne oraz wytwarzał i sprzedawał wędliny. W połowie lat trzydziestych nabył koncesję na sprzedaż alkoholu i otworzył w Przedborzu niewielką restaurację. W pobliskiej wsi Dobromierz (ok. 8 km od Przedborza) współfinansował budowę parowego młyna i tartaku, które po odkupieniu od wspólnika w 1933 r., użytkował do 1938 r. W tym czasie wraz z rodziną mieszkał w Dobromierzu. Aleksy zatrudniał w przedsiębiorstwie rodzinnym najstarszych synów i trzech stałych pracowników. W drugiej połowie lat 30-tych pracą młyna kierował Czesław, a Tadeusz zajmował się funkcjonowaniem tartaku. Uciążliwość częstego konnego dojazdu do Przedborza w związku z równoległym prowadzeniem gospodarstwa rolnego i słaba koniunktura, skłoniły go do sprzedaży przedsiębiorstwa. Za uzyskane środki nabył w Przedborzu posesję przy ul. Kościelnej 3, a dla syna Czesława kamienicę przy ul. Kościelnej 4.

Pierwsze dni wojny rodzina Duńskich szczęśliwie przeczekała w pobliskiej wsi Policzko, ale ich dotychczasowy dorobek został zrujnowany przez Niemców. Domy i zabudowania gospodarcze zostały spalone. Rodzina Duńskich zamieszkała w letniej kuchni – jedynie ona i obora pozostały całe. Te tragiczne wydarzenia podkopały zdrowie Aleksego i przyczyniły się do jego śmierci. Zmarł 4 VII 1942r. w Przedborzu i został pochowany na tutejszym cmentarzu. Jego żona Genowefa przeżyła go o 35 lat, zmarła 3 VII 1977 r. i spoczęła u jego boku.

Materiały rodzinne, relacja Ryszarda Duńskiego, informacje Ewy Zielonki.

Henryk Duński