DUŃSKA Anna Danuta (1925-1974) strażak-ochotnik

Anna Danuta Kołodziejczyk urodziła się 19 IV 1925 r. w Przedborzu. W 1945 r. wyszła za mąż za Tadeusza Duńskiego (fot. poniżej) s. Aleksego (1920-1982), z którym miała dwójkę dzieci, syna Wojciecha (1947 – 5 IV 2017) i córkę Barbarę (ur. 1949).

Wraz z mężem, który od lat młodzieńczych był aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu, zaangażowała się w jej działalność. Z początkiem l. 50-tych powstała żeńska drużyna do gaszenia pożarów. W jej składzie znalazły się: Anna Danuta Duńska, Maria Foksowicz, Zofia Gawrońska, Władysława Joachimczak, Janina Kozłowska, Wanda Kurczyńska, Irena Majchrowska, Teodozja Opaczyńska, Zofia Osicka i Urszula Wtorkowska.

Od 1952 r. Anna Danuta Duńska była członkinią Zarządu OSP. Pełniła m.in. funkcję skarbnika i kronikarza.

OSP była inicjatorem życia  kulturalnego Przedborza.  Anna Danuta Duńska uczestniczyła w  organizacji dorocznych imprez dochodowych na rzecz OSP, jak loterie fantowe i zabawy sylwestrowe. Współorganizowała także imprezy rozrywkowe, jak pokazy strażackie, majówki, wycieczki i spotkania opłatkowe dla strażaków i ich rodzin.  Z jej inicjatywy w 1960 r. wystawiono w sali kina „Przodownik” 3-aktowy dramat Jerzego Zawieyskiego „Rozdroże miłości” w reżyserii Jana Laszczyka, w którym zagrała  jedną z głównych ról.

Działalność w Straży Pożarnej była Jej  pasją, której oddawała każdą wolną chwilę, jaka pozostawała z obowiązków prowadzenia domu i gospodarstwa rolnego.

Równolegle do działalności w OSP, była aktywną członkinią chóru kościelnego prowadzonego przez organistę Romana Miąskiewicza. Przez wiele lat była jego pierwszą solistką. Śpiewała m.in. podczas zawieranych ślubów małżeńskich.

Od stycznia 1972 r. do dnia śmierci  15 IX 1974 r. była pracownikiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego, pełniąc funkcję magazyniera. Jej pogrzeb odbył się z ceremoniałem strażackim. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Przedborzu.

Materiały rodzinne; M. Wicik, Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu z okazji setnej rocznicy jej założenia, [Przedbórz 2000].

Wojciech Duński