kwatera_wojskowa_na_cm_rz_k_w_lidzie_stan_2003_r_475DZIUBA Władysław (? – 1919) Obrońca Ojczyzny

Pochodził ze wsi Zuzowy, gmina Przedbórz. W 1918 r. został powołany do Wojska Polskiego i wcielony do 2. Pułku Piechoty Legionów; szeregowy. W szeregach pułku uczestniczył w walkach o Niepodległość i Granice Państwa Polskiego na froncie litewsko-białoruskim.

Poległ 16 IV 1919 r., w trakcie ciężkich walk o Lidę (miasto w II RP, obecnie w Białorusi). Spoczął w kwaterze wojennej na cmentarzu rzymsko-katolickim w Lidzie.

Jego nazwisko umieszczono wśród pozostałych poległych Obrońców Ojczyzny (zob. Gorzelski Władysław; Kuzdak Piotr; Ziółkowski Józef – pominięto: Będkowski Andrzej) na marmurowej tablicy wyeksponowanej na pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego i Obrońców Ojczyzny w Przedborzu, odsłoniętym 11 XI 1931 r. na skwerze przy ul. Częstochowskiej. Pomnik wybudowano ze sztucznego granitu, z środków społecznych, wg projektu (zob.:) Konstantego Kozakiewicza, ówczesnego kierownika Kasy Chorych. Zniszczony przez okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej. Odbudowany w 1994 r.; renowacja 2009 r.

Lista strat Wojska Polskiego 1918–1920; Dzieje budowy pomnika w Przedborzu 1930-1938; materiały autora; http://pawet.net/book/hist/cemetery/1.html

Wojciech Zawadzki