towarzyszEKSNER Jan (1746-1813) uczestnik powstania 1794 r.

Żonaty z Katarzyną z Twardowskich. Miał z nią dwóch synów, (zob.) Jakuba i (zob.) Tomasza którzy byli dzierżawcami Ekonomii Przedborskiej.

Jan był uprzednio posesorem wsi Kalinowa w obecnym powiecie tureckim. Wiadomo, że syn Tomasz urodził się także w powiecie tureckim, w parafii Brudzew.

W akcie zgonu Jana zapisano, iż był chorążym w 1. Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Narodowej dowodzonej przez gen. Antoniego Madalińskiego. Brygada ta nie brała czynnego udziału w wojnie polsko-rosyjskiej zwanej wojną w obronie Konstytucji 3 Maja. Natomiast zapisała piękną kartę w powstaniu kościuszkowskim 1794 r. Eksner mógł być także wcześniej uczestnikiem powstania wielkopolskiego 1794 r. i dopiero w trakcie tzw. wyprawy gen. Dąbrowskiego dołączyć do brygady gen. Madalińskiego. Informacji tej nie udało się potwierdzić, jak również nie występuje on w spisach oficerów lat 1777-1794.

Zmarł 1 I 1813 r. w domu należącym do Ekonomii Przedborskiej w Woli Przedborskiej. Miał 67 lat, był już wdowcem.

M. Machynia, Cz. Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794, spisy, Kraków 1998-2003; ilustracja przedstawiająca „Towarzysza I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej w mundurze z r. 1790”  [z:] L. Ratajczak, J. Teodorczyk, Wojsko Powstania Kościuszkowskiego, Warszawa 1987; informacje Krystyny Stanisławskiej; http://rodzinastrychalskich.pl/index.php?option=com_content&;;view=frontpage&Itemid=7

Wojciech Zawadzki