golian ludwikGOLIAN Ludwik (1807-?) ekspedytor poczt w Przedborzu

Urodził się w Kozłowie Szlacheckim (pow. Sochaczew) w rodzinie szlacheckiej Michała i Salomei z Chojnackich. Wyznawał religię rzymskokatolicką.

Jego starszy brat Józef (1794-1841 Piotrków Trybunalski) był zasłużonym urzędnikiem pocztowym, ostatnio ekspedytorem poczt w Piotrkowie Trybunalskim, odznaczonym orderem św. Stanisława 3 i 4 klasy. Zapewne to on pokierował urzędniczą karierą pocztową Ludwika.

Od 1 I 1824 r. Ludwik pracował jako pisarz pocztowego urzędu centralnego w Piotrkowie Trybunalskim. Po trzech latach objął stanowisko ekspedytora poczt w Czerniewicach. W 1828 r. poczta ta została przeniesiona do Lubochni.

W l. 1829-1839, a prawdopodobnie aż do r. 1843 był ekspedytorem poczt w Kamieńsku. Stamtąd został przeniesiony do Bełchatowa, gdzie pełnił tę samą funkcję w l. 1844-1845 oraz w 1851 r.

Ekspedytorem poczt w Przedborzu został po (zob.) Franciszku Leskim. Był nim przejściowo w r. 1850 oraz z pewną przerwą w l. 1852-1855. Przedborska poczta posiadała także stację przeprzęgową z 4 końmi i obsługiwała wówczas trakt pocztowy nr 80 Radom-Radomsko. Z Przedborza do Radomska liczono 31 wiorst, a w przeciwnym kierunku, do Radoszyc 27 wiorst. Podlegała wówczas pod urząd pocztowy pośredni w Piotrkowie Trybunalskim.

W przedborskim kościele, 12 VI 1854 r. Ludwik Golian zawarł związek małżeński z Katarzyną Bąkiewicz lat 38 zamieszkałą w Przedborzu. Była ona wdową po Tomaszu zmarłym w 1852 r. w Piotrkowie Tryb., a córką Jana Trojanowskiego i Antoniny z Kowalskich, urodzoną w Wągrodzie, parafii Bogdanów guberni kaliskiej. Świadkami uroczystości byli: mieszczanin, organista Walenty Banaszkiewicz lat 30 i Józef Służewski lat 50. W akcie małżeństwa zapisano, iż Ludwik Golian jest zamieszkałym od kilku lat w Przedborzu, byłym ekspedytorem Poczty Przedborskiej obecnie z własnych funduszy utrzymującym się.

Jego następcą na stanowisku ekspedytora poczt został (zob.) Edmund Mikołaj Winiarski. Stanowisko to w ówczesnej hierarchii władzy administracyjnej było równorzędne z burmistrzem miasta.

Dalsze jego losy pozostają mało znane. W „Kurierze Warszawskim” z 27 III 1863 r. jego nazwisko zostało wymienione wśród szeregu osób wzywanych przez Kancelarię Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego:

(…) aby zgłosiły się do niej po odbiór rezolucji z r. z. 1862, na zaniesione przez nie prośby wygotowanych, a z powodu nie wskazania przez podających miejsca zamieszkania niedoręczonych.

Prawdopodobnie był wówczas ekonomem w folwarku Gałki w powiecie płockim.

M. Czernik, Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851, Organizacja i dokumentacja działalności, Wrocław 1987; T. Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871, Słownik biograficzny, Warszawa 2005; materiały Krystyny Stanisławskiej – autograf Ludwika Goliana z aktu małżenstwa; ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=43623; http://archiwumallegro.pl/okolice_plocka  katalog_zabytkow_sztuki_w_polsce-489584125.

Wojciech Zawadzki