kurierkaGÓRECKI Ludwik pocztylion

Syn Andrzeja (?-przed 1834) i Tekli Kozikowskiej (?-1834).

Pierwszy znany przedborski pocztylion. Zajęcie swoje wykonywał powożąc dyliżansem zaprzężonym w 4 konie zwanym kurierką, na trakcie pocztowym nr 95 Końskie – Fałków – Przedbórz – Radomsko. Jako pracownik poczty Królestwa Polskiego w świetle przepisów pocztowych z 1817 r. zaliczał się do niższych pracowników pocztowych. Był zwolniony od pełnienia służby wojskowej, ale nosił mundur pocztowy. Aby wykonywać swój zawód musiał wpłacić stosowne zabezpieczenie pieniężne, tzw. kaucję. Żądano by,

„zawsze powinien był trzeźwy, drogi wiadomy, pewny, dobrze wozić umiejący i trąbką opatrzony”.

Podlegał poczthalterowi, czyli kierownikowi stacji przeprzęgowej, a ten ekspedytorowi poczt. W Przedborzu ekspedytorami poczt byli wówczas (zob.) Antoni Widuliński i (zob.) Franciszek Leski.

Ożenił się 18 XI 1830 r. w Przedborzu z pochodzącą z innej parafii Urszulą Kacprzak c. Bonawentury i Marianny Uleniewskiej. Miał z nią dzieci: Ludwikę Mariannę (1831), Angelę Julię (1832) i Teofilę (1834).

M. Czernik, Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851, organizacja i dokumentacja działalności, Wrocław 1987; T. Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871, słownik biograficzny, Warszawa 2005; materiały autora; ilustracja ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu;  http://rodzinastrychalskich.pl/index.php?option=com _content&view=frontpage&Itemid=1

Wojciech Zawadzki