foto-biogramy_radoszkowicze_koci_w__trjcy_fot__siergiej_kondratowicz_2003_r_GORZELSKI Władysław (?- 1919) Obrońca Ojczyzny

Przedborzanin. W 1918 r. został powołany do Wojska Polskiego i wcielony do 2. Pułku Piechoty Legionów; szeregowy. W szeregach pułku uczestniczył w walkach o Niepodległość i Granice Państwa Polskiego na froncie litewsko-białoruskim pod Mińskiem, Mołodecznem, Radoszkowiczami, Borysowem, nad Berezyną, w Puszczy Nalibockiej i nad Niemnem.

Poległ 30 VII 1919 r. i spoczął na cmentarzu wojennym żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-sowieckiej w Radoszkowiczach (miasto w granicach II RP, obecnie: Białoruś, obwód Mińsk, rejon Mołodeczno).

Według Tadeusza Michalskiego (Ziemia Przedborska, 2000 r., s. 29) grób „powstańca Władysława Gorzelskiego” znajduje się na przedborskim cmentarzu obok grobu E. Wnuka. Informacji tej nie udało się potwierdzić.

Jego nazwisko umieszczono wśród pozostałych poległych Obrońców Ojczyzny (zob.: Dziuba Władysław; Kuzdak Piotr; Ziółkowski Józef – pominięto: Będkowski Andrzej) na marmurowej tablicy (tam podano, że poległ 17 VII 1919 r.) wyeksponowanej na pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego i Obrońców Ojczyzny w Przedborzu, odsłoniętym 11 XI 1931 r. na skwerze przy ul. Częstochowskiej. Pomnik wybudowano ze sztucznego granitu, z środków społecznych, wg projektu (zob.) Konstantego Kozakiewicza, ówczesnego kierownika Kasy Chorych. Zniszczony przez okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej. Odbudowany w 1994 r.; renowacja 2009 r.

Lista strat Wojska Polskiego 1918–1920; Dzieje budowy pomnika w Przedborzu 1930-1938; materiały autora; http://www.radzima.org/pu…ta_id1=memarada (fot.: kościół św. Trójcy w Radoszkowiczach, autor Siergiej Kondratowicz)

Wojciech Zawadzki