alfons grabowski - grbGRABOWSKI Alfons Marian (1830-1880) lekarz m. Przedborza, właściciel dóbr Rączki

Urodził się w Warszawie, w rodzinie Hipolita i Tekli z Bienieckich. Ochrzczony został w parafii św. Andrzeja.

Wiadomo o nim, że 24 I 1860 r. w kościele św. Aleksego w Przedborzu zawarł związek małżeński z 28-letnią panną Anielą Kajetaną Bronisławą Kłossowską (ur. 1 VIII 1831 w Rączkach), córką Stanisława (1800-1870) i Inezylli z Głuchowskich (1801- 1873 r., właścicieli dóbr Rączki.

Dr Grabowski – lekarz wolno praktykujący w Przedborzu – prócz zgody żyjącej matki na zawarcie małżeństwa otrzymał także zgodę z Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.

Świadkami uroczystości zaślubin byli: Władysław Michalczewski l. 35, zarządca (?) folwarku Wymysłów i Walery Ortman l. 36, wójt Gminy Przedbórz zamieszkały w Policzku.

W jego biogramie skrywa się nieznany rozdział życia i działalności podczas powstania styczniowego. Nieznany jest jego udział w udzielaniu pomocy rannym i chorym powstańcom 1863 r. Jest to jednak prawdopodobne, gdyż w okolicy Rączek toczyło się wiele walk i potyczek. Np. 3 IX 1863 r. oddział pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego stoczył tam walkę z wojskiem rosyjskim. Jako świadectwo tych walk na stoku Bukowej Góry powstała powstańcza mogiła, którą później opiekowali się Grabowscy. Wg przekazów ustnych powstańcy otrzymywali także z dóbr Grabowskiego zaopatrzenie w żywność i furaż. Tymczasem, wg aktu chrztu jego syn (zob.) Stefan Grabowski urodził się 16 IX 1863 r. w Wieluniu, gdzie on miał być lekarzem powiatowym. Tymczasem chrzciny syna „z powodu nieobecności ojca” odbyły się tamże dopiero w dniu jego drugich urodzin.

 Aczkolwiek formalnym właścicielem dóbr pozostawał Stanisław Kłossowski, nie sposób pominąć udziału dra Grabowskiego w zbudowaniu w l. 1864-1866 w miejscu postarzałej, drewnianej budowli, murowanego kościoła św. Trójcy w Rączkach okolonego murem z dzwonnicą bramną.

Miał synów Stefana i Antoniego oraz córkę Juliannę Antoninę. Syn Stefan odziedziczył po nim majątek Rączki.

Zmarł 8 VIII 1880 r. Spoczął obok teściów w rodzinnym grobie na cmentarzu w Przedborzu.

Jego żona zmarła 13 VI 1892 r. w Ojcowie i po nabożeństwie żałobnym w pobliskim drewnianym kościółku pw. św. Małgorzaty w Smardzowicach, spoczęła na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Decyzją rodziny ciało zmarłej ekshumowano i po powtórnym nabożeństwie żałobnym 7 VII 1892 r. w przedborskim kościele parafialnym, złożono w grobie rodzinnym.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. Bronisława Chlebowskiego, Władysława Wawelskiego (…), t. IX, Warszawa 1888; Wiśniewski, Ks. Jan, Dekanat konecki, Radom 1913; W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa-Kielce 1989; Akt ślubu A. Grabowskiego udostępniła Krystyna Stanisławska; materiały autora; fot. P. Grabalski;  http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?rid=B&from date=&todate=&search_lastname=grabowski&rpp2=50&rpp1=0&bdm=50&url1=&w=71wa&op=gt Nekrolog Kajetany Grabowskiej z „Kuriera Codziennego” z 23 czerwca (5 lipca) 1892 r. nadesłał Paweł Zięba.

Wojciech Zawadzki