leszek_grabowski_731GRABOWSKI Leszek (1948-2008) nauczyciel i działacz sportowy

Urodził się 22 III 1948 r. w Przedborzu w rodzinie Władysława i Kazimiery ze Ślusarczyków. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu (matura 1968 r.), rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego w Katowicach, którą ukończył w 1970 r. W l. 1968-1970 członek Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach.

W l. 1970-1995 był nauczycielem w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej. Propagował sport wśród wielu pokoleń młodych przedborzan. Długoletni działacz w dziedzinie rozwijania kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i społecznej pracy trenerskiej Miejskiego Związku Klubu Sportowego „PILICA” w l. 1971-1991. Współzałożyciel MKS „PILICA” w 1971 r. Odznaczony Odznaczony Honorową Odznaką ZZDZ przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – 1986r. oraz Złotą Honorową Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim – 1994 r.

Od 1968 r. członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Przedborzu, Kielcach i Piotrkowie Tryb. Radny miejski w l. 1974-1982 (2 kadencje).

  • Aktywny sportowiec – zapalony rowerzysta, narciarz, łyżwiarz, wędkarz, pływak, brydżysta, uhonorowany wieloma dyplomami, m. in.:
  • Dyplom PZWS za osiągnięcia w zakresie rozwoju i popularyzacji brydża sportowego w okresie 40-lecia oraz organizację KMPP (1956/57 – 1996/97),
  • Dyplom Polskiego Związku Brydża Sportowego (V miejsce w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski Par – 1995 r.)
  • Dyplom Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddział w Piotrkowie Tryb., Koło w Przedborzu za zajęcie III miejsca w Spławikowych Mistrzostwach Seniorów koła PZW w Przedborzu (1994 r.)
  • Dyplom Klubu Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich za udział w XIII Koneckim Maratonie Rowerowym na dystansie 70 km (wrzesień 2006 r.).

W 1974 r. poślubił Zofię Urszulę Paruzel, z którą miał córki: Ewa (1974) nauczyciel dyplomowany języka polskiego i Anna (1978) inżynier budownictwa.

Zmarł 5 stycznia 2008r. Pochowany na przedborskim cmentarzu.

Materiały rodzinne.

Anna Grabowska