idzikowscyIDZIKOWSCY, Bronisław i Piotr – bracia,  żołnierze Września 1939 r.

Przedborzanie. Prowadzili wraz z matką, Józefą Idzikowską (1882-1961) gospodarstwo rolne przy ul. Pocztowej 28.

Kanonier Idzikowski Bronisław został zmobilizowany 24 VIII 1939 r., jako rezerwista do 1. Morskiego Pułku Strzelców.

Jednostka była jednym z głównych trzonów systemu obronnego Lądowej Obrony Wybrzeża, którą dowodził płk Stanisław Dąbek.  Zadaniem Pułku było jak najdłużej bronić od zachodu dostępu do Gdyni w pasie ok. 15 km.

Od 1 IX pułk był atakowany przez przeważające wojska niemieckie. Linia obrony została utrzymana do 7 IX, jednak przygniatająca przewaga wroga zmusiła jego oddziały do wycofania się. W dniach 8-9 IX bronił Redy, później otrzymał rozkaz koncentracji na Kępie Oksywskiej, gdzie walczył aż do kapitulacji 19 IX 1939 r.

Kanonier Bronisław Idzikowski poległ dzień wcześniej – 18 IX 1939 r. Spoczywa na cmentarzu w Gdyni–Oksywiu, ul. Arciszewskich, 10 mogiła zbiorowa.

W czasie 19 dni ciągłej walki straty 1. Morskiego Pułku Strzelców wyniosły ok. 900 zabitych i rannych. W grupie oficerów straty wyniosły 61%, zaś w grupie strzelców 48%. Za czyny wyjątkowego męstwa na polu bitwy, Naczelny Wódz nadał temu pułkowi Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Strzelec Idzikowski Piotr, ur. w 1906 r. Został zmobilizowany  prawdopodobnie do 8. Pułku Piechoty. Poległ 27 IX 1939 r. w obronie Warszawy. Spoczywa na cmentarzu w Warszawie, dawne Wojskowe Powązki, 1 kwatera wojskowa. Naczelny Wódz w uznaniu bohaterskiego wytrwałego męstwa odznaczył miasto Warszawę Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Relacja Mariana Najmrockiego; Spis nieruchomości  m. Przedborza; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. I, Pruszków 1993; W. Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; fot. grobu ich dziadków, Julianny i Stanisława Idzikowskich na przedborskim cmentarzu – autor.

Wojciech Zawadzki