JANOWSKI Józef (1904-1944?) robotnik, żołnierz konspiracji niepodległościowej

Urodził się 29 XII 1904 r. w lewobrzeżnej części Przedborza – Widomie w rodzinie Szczepana i Katarzyny z Olczyków. Miał braci: Stanisława (ur. 1900), Michała (ur. 1907) i Adama (ur. 1909).

Ożenił się 23 I 1933 r. w Przedborzu z 24 – letnią Bronisławą Bernacką córką Franciszka i Marianny z Antoniewskich, mieszkankę Czermna.

Aresztowany został przez Gestapo 30 XI 1943 r. w pogromie przedborskiej konspiracji, wskutek donosów rodzimych zdrajców i renegatów. Na niemieckim afiszu wśród 29 skazanych na karę śmierci, (przy czym na osobach od nr 1 do 10 wyrok wykonano od razu) widnieje 11 nazwisk żołnierzy Polski Podziemnej z Przedborza (zob. Łukaszewicze, Marian i Stefan) traktowanych jako zakładnicy. Józefa Janowskiego zapisano tam pod poz. 19 z oskarżeniem „za należenie do niedozwolonej organizacji”. Po śledztwie został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Obecnie nie udało się ustalić do jakiej organizacji konspiracyjnej w Przedborzu należał.

Zginął w KL Auschwitz lub wg innej wersji w KL Dachau.

Wilczur Jacek E., Sosny były świadkami, Ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945, Warszawa 1982 błędnie podaje, że został rozstrzelany 2 X 1943 r.; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; http://www.rodzinastrychalskich.pl

Wojciech Zawadzki