Jędrzycki Zbigniew

JĘDRZYCKI Zbigniew (1923-1944) uczeń

Urodził się 15 XI 1923 r. w Policzku, w rodzinie Bolesława i Karoliny (1884-1963) z Millaków (zob. Józef Antoni Millak). Jego rodzice na początku l. 20-tych zakupili resztówkę po parcelacji majątku rządowego w Policzku. Posiadali także kilka nieruchomości w Przedborzu. Ojciec – oficer rezerwy Wojska Polskiego, był dyrektorem banku w Łodzi. Majątkiem kierowała matka. Po ukończeniu nauki w szkole w Policzku, dalej uczył się pod opieką ojca, w gimnazjum w Łodzi.

Podczas walk o miasto we wrześniu 1939 r., w ich domu schronił się m.in. proboszcz, (zob.) ks. prałat Antoni Ręczajski.

Zbigniew aresztowany został w domu rodzinnym 2 X 1941 r., podczas represyjnej obławy policyjnej, zarządzonej przez Niemców na chłopów zalegających z obowiązkowymi dostawami produktów rolnych, tzw. kontyngentów. Wraz z nim aresztowany został m.in. (zob.- tam więcej szczegółów) ksiądz Zygmunt Gaj.

Z więzienia w Kielcach został zesłany 25 X 1941 r. do KL Auschwitz. Tam otrzymał nr obozowy: 22167. Wg Mariana Najmrockiego w obozie opiekował się nim do czasu swojej ucieczki z obozu (zob.) Eugeniusz Bendera.

Później przeniesiony został do KL Buchenwald, gdzie zginął w 1944 r.

Jego ojciec poszukiwany przez Niemców ukrywał się podczas wojny, zmarł w 1955 r. Brat Wiesław (1929-2000) należał do Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczony m.in. Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, był po wojnie profesorem socjologii, spoczął obok rodziców na cmentarzu w Łodzi, przy ul. Ogrodowej.

W. Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; relacje: Henryk Kaczkowski, Marian Najmrocki, Józef Wyciszkiewicz; K. Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, brm., mnps pow; materiały autora; informacje Barbary Wicik; fot. nadesłał Paweł Zięba;  http://www.straty.pl/

Wojciech Zawadzki