Przez długie lata o zarośniętej mchem płycie spoczywającej na trawniku w pobliżu południowo-wschodniej ściany kościoła św. Jakuba w Stanowiskach powiadano, że przykrywa grób powstańca 1863 r. Nie znano jego imienia ani żadnych innych szczegółów. Po wstępnym oczyszczeniu okazało się, że mchy przykryły szczątki rozbitej płyty nagrobnej i to o przeszło pół wieku starszej, niż sądzono.

Zniszczoną płytę zdjął i zabezpieczył miejscowy kościelny, p. Eugeniusz Lipiński z synami, zam. w kolonii Bobrowska Wola. Podjęli się oni trudu odczytania płyty wraz z kierownikiem Katedry Filologii Łacińskiej w KUL, ks. dr. hab. Tadeusz Gacią, który z kolei zbadał historię pochowanego tam człowieka. Efektem tej pracy jest biogram kpt. Hieronima Bronickiego dostępny na stronie Przedborskiego Słownika Biograficznego, zob. http://psbprzedborz.pl/bronicki-hieronim/

Płyta nagrobna ciągle jeszcze oczekuje swego powrotu na historyczne miejsce. Miejmy nadzieję, że tak się stanie niebawem.

Tymczasem prezentujemy szczególnie godne uwagi materiały dotyczące kpt. Hieronima Bronickiego, które nie znalazły się w biogramie z przyczyn formalnych.

 

Generał Filip Nereusz Raczyński szef Regimentu Pieszego nr 9

 

Mundury żołnierzy regimentu w 1775 r.

Dokument ze zbiorów Archiwum Akt Dawnych

Mundury żołnierzy 9 Regimentu w 1794 r. Wyłogi kurtek mundurowych w rzeczywistości były różowe.

 

Bitwa pod Szczekocinami, 6 VI 1794 r.

 

Oblężenie Warszawy, sierpień-wrzesień 1794 r.

 

Kościół św. Jakuba w Stanowiskach, stan 2015 r.

 

Akt zgonu kpt. Hieronima Bronickiego spisany 23 IX 1796 r. w parafii św. Jakuba w Stanowiskach

 

Widok kościoła od strony wschodniej, stan 2015 r.

 

Miejsce spoczynku kpt. Hieronima Bronickiego (płyta nagrobna w konserwacji), stan 2015 r.

 

Płyta nagrobna kpt. Hieronima Bronickiego, stan 2016 r.

 

Herb Ślepowron

 

Wykorzystano dokumenty z Archiwum Akt Dawnych, parafii św. Jakuba, fotografie ks. dr. hab. Tadeusza Gaci i Wojciecha Zawadzkiego oraz Internet. (WZ)