KADZIDŁOWSKI Józef – członek konspiracji niepodległościowej, rozstrzelany przez Niemców

Jego nazwisko z określeniem, że pochodzi z Gór Mokrych znalazło się na afiszu o wykonaniu egzekucji (bez podania jej miejsca) z 22 IV 1944 r., podpisanym przez Dowódcę SS i Policji w dystrykcie Radom. Jako powód rozstrzelania podano „przynależność do nielegalnych organizacji”.

Istotnie, został rozstrzelany podczas egzekucji zakładników więzienia koneckiego, która odbyła się 21 IV 1944 r. we wsi Wólka Słupecka w gminie Słupia, powiat konecki. Wraz z nim rozstrzelano przedborzan: Kazimierza Staszołka i (zob., tam także opis egzekucji) Stefana Todynka.

Potwierdzenie, iż Józef Kadzidłowski mógł należeć do polskiej konspiracji niepodległościowej w Górach Mokrych opublikował (zob.) J. Z. Wroniszewski z błędną informacją, że zginął w obozie koncentracyjnym.

Z badań autora wynika, że mógł być wnukiem rolnika Józefa Kadzidłowskiego, Wielkopolanina z Bolewic w powiecie Nowy Tomyśl, który jako 27-letni kawaler poślubił 9 X 1871 r. w przedborskim kościele 21-letnią Helenę Świderską, pannę urodzoną w Radoszycach a zamieszkałą w naszej parafii.

Wiosną 1945 r. dokonano ekshumacji zwłok osób rozstrzelanych w Wólce Skąpskiej. Wszyscy zostali powtórnie pochowani na cmentarzu w Końskich. Aktu zgonu nie udało się odnaleźć, co może oznaczać brak rodziny Józefa Kadzidłowskiego.

Kacperski Bogumił, Wroniszewski Jan Zbigniew, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V – Konspiracja konecka 1939-1945, Struktury terenowe: podobwody i placówki, Końskie 2007; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; informacje Marka Kozerawskiego.

Wojciech Zawadzki