kardaszewski janKARDASZEWSKI Jan (1886-1941) organista

Pochodził z Mazowsza, syn Walentego i Tekli z Juszczyków. Organistą w przedborskim kościele został w 1925 r. po śmierci (zob.) organisty Władysława Tomczyńskiego.

Wraz z żoną Marią i dwiema córkami Krystyną i Haliną (1912-1984) od zamieszkania w Przedborzu, aktywnie uczestniczyli w imprezach koła Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. On uczył śpiewu i prowadził chór w którym udzielały się także jego córki, a ona szyła kostiumy dla teatru amatorskiego. Prowadził także chór kościelny. W 1929 r. znalazł się w składzie Komitecie Budowy Domu Parafialnego im. papieża Piusa XI, który oddano do użytku w 1934 r.

Przyjemnie mi stwierdzić, pisze dalej Ks. Biskup, że kancelaria parafialna prowadzona jest wzorowo… nie mogę nie wspomnieć o solidnej pracy p. Kardaszewskiego, który nie tylko kancelarię prowadzi wzorowo Ks. Proboszczowi ale sumiennie i ze znajomością rzeczy spełnia swe obowiązki jako tutejszy organista – zapisał proboszcz, (zob.) ks. dr Antoni Ręczajski po wizytacji biskupiej w „Roczniku Diecezji Sandomierskiej”.

Żona Maria zmarła 26 XII 1937 r. Miała 49 lat.

Niemałą sensacją w tych ciężkich czasach [1941 r.] – jak zanotował wojenny burmistrz Przedborza (zob.) Konstanty Kozakiewicz – był jego powtórny ożenek z 17-letnią Basią Zawiszanką.

Wkrótce nieoczekiwanie zmarł. Dokończył żywota 24 VIII 1941 r. o godz. 2-ej w szpitalu w Radomsku. Miał 55 lat. Spoczął na przedborskim cmentarzu.

Na stanowisku organisty na krótko zastąpił go Władysław Dymek. Na stałe sprowadził się z Bąkowej Góry do Przedborza organista Roman Miąskiewicz (1894-1964).

USC Przedbórz, akt zgonu; Kozakiewicz  K., Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, brm., mnps pow.; Wspomnienia  Jadwigi Zielińskiej, mnps; Rocznik Diecezji Sandomierskiej na 1930 rok, opracowany pod kierunkiem ks. dra Stefana Grelewskiego, Radom brw.; Stolecki  A., Kościół św. Aleksego w Przedborzu, Kluczbork 2006; fot. ze zbiorów Jadwigi Zielińskiej udostępniła Halina Zielińska.

Wojciech Zawadzki